С 13% нарастват приходите от нощувки през март

  11 Май 2018, 13:04     0

Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 44.9 млн. лв., или с 12.9% повече в сравнение с март 2017 година, показват данните на Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани (с 13.2%), така и от чужди граждани (с 12.5%).
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 832.9 хил., или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с близо 10%) се наблюдава в местата за настаняване с три звезди.
 
През март 2018 г. в четиризведните и петзвездните хотели са реализирани 72.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% - на българи. В местата за настаняване с три звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 32.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с по една и две звезди) те са съответно 6.9 и 30.3%. 
 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2018 г. се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 400.4 хил., като е регистрирано увеличение с 5.2% при българите и с 3.9% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2018 г., са 274.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани пък са 126.2 хил., като 71.9% от тях са нощували в хотели с четири и пет звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. е 24.1%, като се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с март 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с четири и пет звезди - 33.8%, следвани от местата за настаняване с три звезди (24.2%) и с една и две звезди (14.3%).
 
През март 2018 г. в страната са функционирали 1 942 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.8 хил., а на леглата - 114.9 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 2.8%.

коментари

Добави своя коментар