Приходите на българските хотелиери нарастват

  11 Юли 2018, 13:01     0

Приходите на българските хотелиери отбелязват съществен ръст през пролетния месец май, стимулирани най-вече от чуждите туристи в страната, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 78,3 млн. лв., или с 27,2% повече на годишна база. За увеличението на приходите допринасят предимно постъпленията от чужденци – ръст с 37,6%, като от българи ръстът е със 7 на сто.

Броят на нощувките през май 2018 г. е 1,571 милиона, или с 20% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 26,4%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Там са реализирани 80% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35,3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14,7% от нощувките на чужди граждани и 32,4% - на българи. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май също се увеличават - с 15,6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 582 хил., като е регистрирано увеличение с 28,7% при чужденците и с 4,6% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са 286,2 хил. и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 295,8 хил., като 76,1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3,5 нощувки.

През май 2018 г. в страната са функционирали 2 345 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 107,1 хил., а на леглата – 233,8 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4,7%, а на леглата в тях - с 2,4%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 23,6%, като се увеличава с 2,5 процентни пункта в сравнение с май 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 31%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 18,5%, и с 1 и 2 звезди – 14,3%.

/investor.bg

коментари

Добави своя коментар