Рисковете при сезонна работа за бране на горски плодове в Швеция

  30 Юни 2017, 15:38     0

Няколкостотин сезонни работници се очаква да заминат и тази година на работа в Швеция за участие в кампанията за бране на боровинки, пише moreto.net.

В тази връзка Агенция по заетостта обръща внимание на следното:

Като гражданин на страна-членка на ЕС можете свободно да пребивавате в Швеция за период до три месеца и да започнете веднага работа. Не се изисква разрешение за работа.

В Швеция съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка, както и за завръщане в България в случай на изпадане в трудна ситуация.

Преди заминаване сезонният работник следва да се запознае със съществуващото национално законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на чужди граждани, за да не стане лесна жертва на трудова експлоатация.

Липсата на предварително подсигурени нормативни условия на живот и несигурността по отношение на добива и доходите, както и изискването от лицензирани за целта фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, далеч от дома им, без необходимите средства да се приберат.

Агенцията по заетостта препоръчва, в интерес на своята сигурност, всеки сезонен работник преди заминаване да предприеме най-малко следните действия:

Да проучи агенцията посредник, която му предлага сезонна работа; списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество, можете да намерите на официалната електронна страница на АЗ https://www.az.government.bg/intermediaries/

Да се информира за работодателя, при когото отива на работа;

Да подпише трудов договор, изготвен както на официалния език на страната на работодателя, така и на български език, като предварително се запознаее с условията в него;

Под никакъв предлог да не предава документите си за самоличност на трети лица;

Да се посъветва с Националната комисия за борба с трафика на хора и Агенцията по заетостта, с нейните подразделения – Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;

Да се погрижи да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната и ако попадне в рискова ситуация, незабавно да се свърже с посолството и местната полиция, за да му бъде оказана помощ;

Да провери срокът на валидност на документа си за самоличност, за да не се окаже в чуждата държава с лична карта или паспорт с изтекъл срок на валидност;

Да има закупен билет за връщане в България.

Ако имате намерение да останете по-дълго от три месеца, трябва да се регистрирате в Шведския миграционен борд, за да получите право на пребиваване.

Можете да берете горски плодове в шведските гори и да ги продавате на прекупвачи. Съгласно правото на публичен достъп, “Allemansrätten”, брането на горски плодове в шведските гори е свободно за всички. Този факт се използва от недобросъвестни посредници, които обещават работа в Швеция, превозват със заплащане желаещите да берат боровинки и след това ги оставят в гората, без да подсигурят трудов договор или връзки с прекупвачи.

Ако имате трудов договор с работодател, ще получавате минамална заплата, съгласно колективните трудови договори между профсъюзите www.kommunal.se и работодателите.

Ако берете горски плодове без да сте наети от работодател, имате право да продавате плодове на прекупвачите. За спечелените суми до 12 500 шведски крони, не държите данъци.

При временно посещение в Швеция, Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви дава достъп до спешна медицинска помощ, предоставяна от държавното здравеопазване. Когато покажете ЕЗОК, ще получите лечение при същите условия и при една и съща цена, както хората, осигурени в тази държава. Вие трябва да заявите издаване на ЕЗОК в родната си страна, ако сте здравноосигурен.

Повече информация за предоставяните консулски услуги и съдействие от българските дипломатически представителства зад граница може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на електронен адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/44/index.html

коментари

Добави своя коментар