Цел: Летище София да се превърне в едно от най-иновативните и модерни в Европа

  09 Септември 2019, 18:05     0

С дългосрочна перспектива, ангажимент към обществото и устойчив подход инвестиционният фонд Meridiam ще използва своя опит, за да разшири българския прозорец към света

През следващите години България ще стане свидетел на превръщането на летище София в едно от най-иновативните и модерни летища в Европа. Консорциумът SOF Connect, воден от Meridiam, бе избран за концесионер на столичното летище за следващите 35 години. Целта му е в партньорство с летище Мюнхен и Strabag да затвърди българските традиции в авиацията.

Meridiam поставя основите на дългосрочно партньорство с България

С доказан опит в летищния сектор и съществуващо портфолио от знакови летища, сред които централният терминал на LaGuardia (Ню Йорк, САЩ), Queen Alia International (Йордания) и Ivato and Nosy Bé (Мадагаскар), Meridiam възнамерява да постави основите на още един успешен проект с новото летище София.

Фондът Meridiam е специализиран в разработване, финансиране и управление на дългосрочни публични инфраструктурни проекти, като предоставя услуги и подобрява качеството на живот на населението в 3 основни сектора: мобилност на хора и стоки, пренос на енергия и социална инфраструктура. Meridiam понастоящем управлява 7 милиарда евро активи, има реализирани над 70 проекта, в които са инвестирани над 55 милиарда евро капитал. С проекти в 12 страни в Европа, Meridiam изцяло следва регулаторната рамка на Европейския съюз и прилага ценностите му.

Така южноевропейската атлантическа високоскоростна линия Тур - Бордо (Франция) на стойност 7.7 милиарда евро е емблематичен проект, който демонстрира усилията на Meridiam за положително въздействие върху околната среда в регионите, през които преминава линията.

От създаването си Meridiam следва прогресивни, последователни и стабилни практики за опазване на околната среда, решаване на социални въпроси и подобряване на управлението (ESG) с цел управление на рисковете и повишаване на добавената стойност за обществото. Наскоро компанията направи стъпка към по-задълбочено измерване на въздействието на нейните проекти чрез призмата на Целите на ООН за устойчиво развитие. Проследими намерения и резултати и ясни взаимоотношения са единственият надежден начин за дружеството да демонстрира, че прави промени и върви напред.
 
Целите за устойчиво развитие са част от философията на Meridiam.

Като цяло компанията винаги се стреми към положителни резултати както за бизнеса, така и за обществото в дългосрочен план и никога не се е оттегляла от проектите, в които участва.

SOF Connect с амбициозна визия за летище София

SOF Connect разработи уникална визия за разрастване на летище София чрез прилагане на стандарти от световна класа, базирани на успешния опит на Meridiam и летище Мюнхен. Амбицията на SOF Connect е летище София да се развива по стандартите за устойчивост на Meridiam, като го превърне в още един успешен проект, подобно на летищата LaGuardia и Мюнхен: място, където най-добрите практики могат да бъдат възпроизведени и развити, което ще бъде от полза както за българските граждани, така и за служителите на летището и неговите партньори.

По този начин летище София ще се превърне във фактор за социално, икономическо, екологично и комплексно развитие, което ще донесе ползи за София и за България. Летище, което чрез публично-частно партньорство, обединявайки местен и международен опит, ще затвърди авиационната традиция на България благодарение на дългосрочните ангажименти и новите инициативи.

Плановете за бъдещо развитие отчитат факта, че до средата на века авиационната индустрия трябва да достигне нулеви нетни въглеродни емисии, за да се изпълнят целите на Парижкото споразумение за климата. Meridiam и летище Мюнхен, които имат опит в прилагането на устойчиви мерки за намаляване и компенсиране на въглеродните емисии, ще приведат летище София до новите стандарти на програмата за намаляване на въглеродните емисии (Airport Carbon Accreditation), както и на екологични стандарти, които да служат за еталон на други летища и индустрии в България.

Като оператор на летище София летище Мюнхен ще предостави своето ноу-хау, експертен опит, най-добри практики и пазарна позиция, особено по отношение на маркетинг на авиокомпаниите, развитие на дестинациите, преживяването на пътниците, интелигентното развитие на летището и на града, оперативната ефективност и ангажираността на обществото.

SOF Connect – съюз, основан на партньорство

Членовете на SOF Connect са изградили стратегията си около най-добрите бизнес практики, които успешно прилагат по целия свят и които обещават да пренесат в София, като:
  • Комуникативност: създаване на трайна връзка с обществото (например чрез спонсориране на спортни и културни събития, провеждане на дни на отворените врати, партньорство с местни учебни заведения) и осигуряване на честна, ясна, прозрачна и уважителна комуникация с партньорите.
  • Иновативност: посрещане на предизвикателствата на следващото поколение с дългосрочни ангажименти и нови инициативи, сред които създаване на авиационен клъстер и внедряване на модерни цифрови потребителски услуги, включително инструменти за улеснение преди пътуване.
  • С мисъл за хората: осигуряване на личностно развитие и растеж чрез прилагане на годишни програми за обучение и развитие на служителите на летището. Организиране на местни кариерни изложения наред с други инициативи, които са били успешно разработени в други проекти.
  • Отговорност: фокус върху устойчивостта чрез придържане към стандартите за опазване на околната среда, решаване на социални въпроси и подобряване на управлението (ESG) и United Nations’ Sustainable Development Goals (целите на ООН за устойчиво развитие), които летище София ще спазва. Те се превръщат във всеобхватни принципи, които ще управляват всяка стъпка от развитието на летище София и различните конкретни мерки, като например насърчаване на използването на електрически превозни средства в рамките на летището (виж Allego)
 
Цел: Летище София да се превърне в едно от най-иновативните и модерни в Европа

 

 
Летище Мюнхен - първото европейско летище с 5 звезди

Летище Мюнхен, единственото 5-звездно летище в Европа, се ангажира да приложи своите знания, опит и най-добри практики в българската столица.

От 2015 г. летище Мюнхен е първото европейско летище с 5 звезди, присъдени от авторитетния лондонски авиационен изследователски институт Skytrax. Само седем летища в света са получили такова признание досега като признание за отлично качество на обслужването. Критериите за оценка включват ключови елементи, свързани с ефективност на процесите, комфорт и чистота на терминалите, пътническите съоръжения и обслужването на персонала.

Летище Мюнхен е едно от най-успешните летища в световен мащаб с приходи от над 1.5 милиарда евро през 2018 г. То посреща около 48 милиона пътници годишно, обслужва 264 дестинации в 74 държави и има трафик мрежа от 106 авиокомпании, сред които германската авиокомпания Lufthansa, която е партньор в съвместното дружество на мюнхенския Терминал 2.

С общо около 38 000 служители, наети от близо 520 компании, летище Мюнхен е не само един от най-големите работодатели в Бавария, но и все повече и повече се превръща в град-летище. Като основен хъб за въздушен транспорт летище Мюнхен развива и уникален иновационен център LabCampus на площ от 500 хил. кв.м - визионерски град на бъдещето, който ще събере творчески умове, водещи експерти, стартъпи и глобални компании в постоянен кампус, предназначен за разработване, тестване и презентиране на нови продукти.

Успехът на летище Мюнхен е резултат от много тясно партньорство с всички заинтересовани страни: служители, акционери, партньори в кампуса и обществото. Този подход ще бъде в основата на развитието на летище София, което е в унисон и с основните ценности на SOF Connect.

Участието на летище Мюнхен в проекта гарантира, че летище София ще оперира според най-високите стандарти в индустрията.
 
 
Цел: Летище София да се превърне в едно от най-иновативните и модерни в Европа

 

 
Strabag предоставя ноу-хау на SOF Connect

Австрийската строителна компания Strabag предоставя своето ноу-хау на SOF Connect. Strabag Group, която е представена в България чрез "Щрабаг" ЕАД, е строителна компания с инвестиционен рейтинг от S&P, която работи на глобално ниво и има близо 72 900 служители и оборот от около 13.5 милиарда евро през 2017 г.

Компанията е един от най-стабилните доставчици на инженеринг, снабдяване и строителство (Engineering, Procurement and Construction – EPC) в света и е една от малкото способни да предлагат услуги по цялата верига за създаване на стойност в строителството. Strabag Group има богат опит в изграждането на летища и свързани съоръжения и се ангажира да подкрепи SOF Connect при преустройството на летище София.
 
Източник: capital.bg

коментари

Добави своя коментар