Увеличават се пътуванията на българите към Австрия, Испания и Германия

  28 Февруари 2018, 11:49     0

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2018 г. са 387.6 хил. или с 4.9% над регистрираните през януари 2017 година. 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 36.0%, Испания - с 25.3%, Германия - с 12.7%, Румъния - с 12.6%, Франция - със 7.6%, Турция - със 7.1%, Обединеното кралство - с 2.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Италия - с 5.1%, Гърция - с 3.8%, бившата югославска република Македония - с 1.5%, Сърбия - с 0.3%, и други, съобщиха от НСИ. 

В сравнение с януари 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 18.4%, и с други цели - с 1.7%, а тези със служебна цел запазват нивото си. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.1%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%. 

През януари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 83.6 хил., Турция - 67.4 хил., Сърбия - 36.0 хил., бившата югославска република Македония - 26.1 хил., Румъния - 22.0 хил., Германия - 18.9 хил., Испания - 15.7 хил., Австрия - 14.5 хил., Франция - 13.5 хил., Обединеното кралство - 12.8 хиляди. 

През януари 2018 г. посещенията на чужденци в България са 544.0 хил. или с 19.7% повече в сравнение с януари 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 23.6%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 23.1%, и с цел почивка и екскурзия - с 15.2%. Транзитните преминавания през страната са 19.6% (106.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.7%, или с 18.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 22.6%, Обединеното кралство - с 19.0%, Германия - с 18.9%, Италия - с 18.6%, Австрия - с 16.5%, Гърция - с 15.3%, Франция - с 10.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 8.5%, Швеция - с 3.1%, и други. 

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ - с 19.9%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 23.9%. 

През януари 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 43.4%, следвани от посещенията с други цели - 39.0%, и със служебна цел - 17.6%. 

Най-много посещения в България през януари 2018 г. са реализирали гражданите от: Гърция - 109.7 хил., Турция - 103.8 хил., бившата югославска република Македония - 68.3 хил., Румъния - 49.9 хил., Сърбия - 37.6 хил., Обединеното кралство - 16.5 хил., Германия - 15.3 хил., Украйна - 13.8 хил., Италия - 13.7 хил., Израел - 13.3 хиляди. /БГНЕС

коментари

Добави своя коментар