Във Варна нощувките се увеличават

  16 Април 2018, 13:40     0

През февруари 2018 г. в област Варна са функционирали 127 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата - 11.6 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 14.4%, а на леглата в тях - с 2.9%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 41.5 хил., или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.2%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 28.5 хил. са от български граждани, а 13.0 хил. - от чужденци. През февруари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.4% от нощувките на български граждани и 27.3% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.5 и 14.0%.

През февруари 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Израел - 2.1 хил., от Германия - 1.7 хил., от Румъния - 1.3 хил. и от Сърбия - 1.1 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през февруари 2018 г. се увеличават с 5.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 20.4 хиляди. От всички пренощували лица 78.4% са българи, като по-голяма част от тях (36.7%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 4.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Израел - 14.5%, след тях се нареждат тези от Румъния - 10.4%, от Турция - 10.1% и от Германия - 9.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 60.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.8.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през февруари 2018 г. е 12.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди - 13.5%, следвана от хотелите с 4 и 5 звезди - 13.0% и местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 11.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 0.9 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 2.6 процентни пункта. Приходите от нощувки през февруари 2018 г. в област Варна достигат 2.0 млн. лв., или с 20.1% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - със 7.2%, така и от чужди граждани - с 48.0%./varna24.bg

коментари

Добави своя коментар