Засилваме религиозния туризъм

  04 Ноември 2018, 18:51     0
Разрастването на религиозния туризъм е обусловено от съвременните тенденции в стила на живот в туристически контекст. Все повече хора се стремят към добро здраве и завидна физическа форма чрез туризъм, но бързо нараства и броят на желаещи да обвържат пътуването си с така наречената духовна сцена. Глобализацията от своя страна води до комерсиализация на свързаните с религията пътувания, превръщайки ги в стока на пазара. Масовизирането на религиозния туризъм и превръщането му в обект на туристически бизнес предизвикват разговори за неговата същност, особености, условия за развитие и правила за осъществяване. Туризмът позволява на хората да си починат от ритъма на ежедневието, давайки им възможност да осмислят своето собствено съществуване и това на другите от различни гледни точки. Религиозният туризъм в България далеч не е изчерпал потенциала си за развитие, но не е модерен като тема за разговор в обществото. Ако все пак желаем да бъдем дестинация с достойно място на картата на международния религиозен туризъм, следва да оценим и подобрим условията за религиозни туристически пътувания в страната. В тази връзка в 6 области от Северна България - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе и в три от Румъния - Долж, Мехединци и Олт, започва проучване на възможностите за религиозен туризъм по проект от трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Целта е да бъдат създадени условия за увеличаване на дестинациите за поклонници и на броя на нощувките в манастирските комплекси. Идеята се осъществява по проект "Трансгранично религиозно наследство", който ще е основата на съвместна стратегия за насърчаване на развитието на религиозния туризъм и разнообразяване на маршрутите от двете страни на европейската водна артерия. Ще бъде създадена електронна платформа за пилигрими, мобилно приложение за смартфони, показващо религиозния маршрут. По места ще се организират семинари за представяне на резултатите. При завършване на проекта ще се създаде документален филм за обектите и нематериалното религиозно наследство. Проектът се осъществява от Фондация за регионално развитите Видин в партньорство с Университета в Крайова и е по програма ИНТЕРРЕГ Румъния - България - в продължение на година и половина.

коментари

Добави своя коментар