Турагенции

Туроператорите заринаха Министерството на туризма без да е отворен прием на документи

   
Туроператорите заринаха Министерството на туризма без да е отворен прием на документи

Туроператорите и туристическите агенти са заринали Министерството на туризма с подаване на документи без да е отворен прием за кандидатстване. За куриозната ситуация съобщиха пред TravelNews представители на браншовите организации и експерти от ведомството. „Ще уведомим всички компании и браншовите организации, че все още не е отворен приемът на документи. Засега само са качени за разглеждане и запознаване какво ще се изисква“, казаха официално от министерството.

Компаниите не са прочели добре и не са разбрали процедурата. В момента тече кандидатстването от страна на Министерството на туризма пред управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), по която ще бъде бенефициент. След като бъде одобрена процедурата от ОПИК, тогава Министерството на туризма ще стартира кандидатстването, което ще бъде онлайн през системата на еврофондовете ИСУН. Документи няма да се приемат чрез деловодството на министерството.

Министерството на туризма днес само публикува за запознаване с пакета на документи с условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ от общо 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти. Документите са поместени на интернет сайта на ведомството на адрес https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/opik-2014-2020/podkrepa-za-msp-ot-turisticheskiya-sektor-za-preodolyavane-na

Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Управляващ орган на Оперативната програма е Министерството на икономиката. Към настоящия момент ведомството стартира процедурата, по която директен бенефициент е Министерството на туризма, за да осигури финансовия ресурс от 10 млн. лв. за ТО и ТА. В тази връзка министерството вече е подало за оценка проектното си предложение по процедурата.

Документите към туроператорите и туристическите агенти са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание. Важно е да се знае, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г. 

Условията за предоставяне на помощта са значително облекчени. Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на  предоставяната туроператорска/турагентска услуга. Те задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат подавани и оценявани чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване. Срокът за подаване на проектни предложения се предвижда да бъде минимум 5 календарни дни. По отношение на бюджета по проектите всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното си предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро или 391 166 лв.

Мирослав Иванов