Анализи

Хотелите отчитат ръст при българските туристи през септември

  10.11.2020 12:21  
Хотелите отчитат ръст при българските туристи през септември

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102.9 хил., а на леглата - 227.2 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.5%, а броят на леглата в тях - с 22.9%. Това съобщават от НСИ. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 1 787.2 хил., или с 42.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

 

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

Данните сочат още, че има срив при чуждите туристи през месеца, но ръст при българските. Същата зависимост има съответно и при приходите. Много от българити, които обичайно и през септември избират за почивка Гърция този път бяха препятствани заради ограниченията при влизане в страната и са предпочели да останат в България.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 27.3%, като намалява с 9.1 процентни пункта в сравнение със септември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.7%, и с 1 и 2 звезди - 19.1%.

Броят на нощувките обаче драстично спада за година - с 42.3% до общо 1.787 млн. като очаквано най-голямо е намалението в хотелите с 4 и 5 звезди - 47.3%, където основно отсядат чуждестранните туристи, които в голяма степен се въздържаха от летните си ваканции в България през това лято.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 31.3%.

Броят на пренощувалите през септември намалява с 30% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 593.3 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 63.4%, докато при българите има увеличение - с 11.6%. Българите са 421.5 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 171.8 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 77.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 67.5%, докато тези от българи се увеличават - с 18.2%.