Новини Турагенции

Националното радио, Булгаргаз и ЕСО търсят туроператори за самолетни билети

  15.01.2021 19:01  
Националното радио, Булгаргаз и ЕСО търсят туроператори за самолетни билети

Българското национално радио (БНР), „Булгаргаз“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД обявиха обществени поръчки за покупката на самолетни билети. Това видя TravelNews от регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Кандидатите трябва да бъдат регистрирани туроператори с валидни застраховки. Процедурата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е в две позиции - Обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети по дестинация София-Брюксел-София” и Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети по дестинация София-място на мероприятието-София”. Бюджетът е 200 000 лв. без ДДС. Срокът за кандидастване е 18 януари 2021 г.

Поръчката на „Булгаргаз“ е за 70 000 лв. без ДДС. Тя е за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – извършване на застраховки, хотелски резервации, настаняване и трансфер за нуждите на „Булгаргаз“ ЕАД. Крайният срок за кандидатстване е 25 януари 2021 г.

Процедурата на БНР е за „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР“. Бюджетът е 150 000 лв. без ДДС. Срокът за кандидатстване е до 15 февруари 2021 г. Радиото има специални изисквания. Участникът трябва да oсигури 24 часово обслужване, като предостави възможност за приемане и изпълнение на заявки най-малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, в почивни и празнични дни, така че при извънредни обстоятелства, да може да извърши промени в съществуваща резервация/билет, включително да издаде нов и да го изпрати на имейл/мобилен телефон. Срокът на валидност на предложените условия и цени, не може да бъде по-кратък от 48 (четиридесет и осем) часа, след подаване на информация от участника за цени на билети по конкретна заявка за пътуване от страна на възложителя, като участникът следва да съдейства на Възложителя за удължаване на time-limit на издаване на самолетните билети с дата възможно най-близка до датата на тръгване.

Участникът трябва да предостави на възложителя достъп до използваната от него резервационна система или друго техническо решение, което да позволява на служители на възложителя да извършват директни запитвания и да потвърждават закупуването на самолетни билети при условията, предложени от изпълнителя. Предложеното техническо решение трябва да включва предприемането на разумни мерки за защита на данните на служителите на възложителя, както и за защита от неоторизиран достъп до валидните за възложителя условия от страна на трети лица. Предложеното решение не може да налага ограничения на броя на служителите на възложителя, които могат да извършват запитвания, нито на броя на отправените директни запитвания.

Междувременно три кандидата са подали оферти за „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”. Това са „Аргус бизнес корпорейшън“ ЕООД, „Атлас травелс“ ЕООД и „Клио травел“ ООД. Предстои обявяването на победител. Бюджетът е 66 000 лв. без ДДС.

Същите три фирми са подали и за поръчката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е за 410 000 лв. без ДДС. Още две оферти са има от консорциума „България ер и Посока“ ДЗЗД и туроператора „Меркурий-97“ ЕООД.

„Националната електрическа компания“ вече е избрала оператор за доставката на самолетни билети. Това е консорциумът „България ер – Посока“ ДЗЗД, показва справка в регистъра. Двете компании са част от групата на варненската „Химимпорт“. Договорът е за 39 500 лв. без ДДС.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде обслужван от „Тур инс“ ООД с договор за 70 000 лв. без ДДС. Компанията е собственост на Иван и Елеонора Кръстеви.

Мирослав Иванов