Новини Събития

Пиар агенция ще прави събитията на тотото

  22.02.2021 14:30  
Пиар агенция ще прави събитията на тотото

Пиар агенцията „АПРА“ ООД е класирана на първо място в обществената поръчка да обслужва събитията на Държавно предприятие „Българският спортен тотализатор“. Това става ясно от протокола на комисията в сайта на Агенцията за обществени поръчки, видя TravelNews. В последните години „АПРА“ се наложи като близка до властта и печели редица търгове, твърдят от бранша. Тотото обяви обществена поръчка само с покани към 5 компании за организиране на събития, свързани с дейността му, която е на стойност до 999 900 лева без ДДС. Прави впечатление, че в списъка няма туроператори и специализирани агенции, които по закон са регистрирани да осъществяват подобна дейност.

Покани бяха отправени основно към пиар и медийни агенции. Това бяха „Маккан Ериксон София“ ООД, „Студио БЛЕНД“ ООД, „АПРА“ ООД, „Янев и Янев“ ООД и „Си дабъл ю ейджънси“ ООД. Договарянето е пряко по чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки. Оферти се подават до днес – 18 януари 2021 г. От TravelNews изпратихме въпроси до Българския спортен тотализатор да обяснят по какви критерии са избрали точно тези фирми и защо няма поканени повече кандидати, включително агенции за организиране на събития, и туроператори. До днес няма отговор от тотото. Същите въпроси задават и от Българското конгресно бюро.

Предметът на поръчката включва организирането на събития с периодично повтарящ се характер, необходими в изпълнение на функциите и дейността на предприятието през 2021 година, които с оглед контрола и изпълнението им е целесъобразно да бъдат възложени съвкупно на един изпълнител. Компанията ще трябва да прави 7 групи събития, всяко състоящо се от 24 вида услуги/дейности, по заявка на възложителя. Срокът на възлагане е до 31.12.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс, съгласно условията в проекта на договор.

Участник в настоящата процедура можеше да бъде само лице, поканено от възложителя. В процеса на преговори са определени клаузите на договора. Посредством преговори с допуснатите лица, ще бъдат определени клаузите на договора за подобряване на предложените ценови параметри на предлаганите услуги за събитие, дейност и поддейност, включени в ценовото предложение. Поредността на договаряне се определя, посредством жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници /представляващите ги по закон лица или изрично писмено упълномощени техни представители/.

Победителят „АПРА“ ООД е предложил ,най-ниска цена, получена от сбора на всички единични цени, съгласно указаното в размер на 158 772,40 лeва без ДДС. На второ място е „Студио Бленд“ ООД с цена от 161 951,15 лeва без ДДС, а на трето още една пиар агенция – „Янев и Янев“ ООД със 164 420,55 лв. без ДДС.

Предстои да бъде сключен договор между спортния тотализатор и „АПРА“.

Мирослав Иванов