Новини Турагенции

Министерството на туризма започна да плаща на туроператорите по помощта от 51 млн. лв.

  02.03.2021 11:23  
Министерството на туризма започна да плаща на туроператорите по помощта от 51 млн. лв.

Министерство на туризма изплати повече от 5,6 млн. лв. на 86 компании, изпълняващи туроператорска и турагентска дейност, съобщиха от ведомството. Средствата се отпускат от държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лв., това е една мерките предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.
Първите компании, получаващи субсидия са с изрядни документи, а средствата ще бъдат изплатени със заповед на министъра на туризма.
Това е първото плащане към потребителите и в него най-малката сума, която ще бъде преведена е в размер на 593,83 лв., а най-голямата - достига над 711,4 хил. лв. Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет, съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.
Кандидатстването по мярката продължава до 31 май, като подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).
До момента общо подадените заявленията са близо 600 на стойност над 31,611 млн. лв.
Заповедта за изплащане на сумите към туроператорите и туристическите агенти можете да видите в линка.

https://travelnews.bg/bg/news/16146772307034/ministerstvoto-na-turizma-zapochna-da-plashta-na-turoperatorite-po-pomoshtta-ot-51-mln-lv#gallery