Новини Хотели

БХРА: Да се премахнат инфраструктурните вноски в курортите

  02.04.2021 08:59  
БХРА: Да се премахнат инфраструктурните вноски в курортите

Да се премахнат инфраструктурните вноски, които сега плащат собствениците на обекти за национални курорти. Това е един от приоритетите, за чието осъществяване е необходима политическа воля, представяни по време на поредицата от срещи между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и представители на политическите сили, кандидатстващи за място в 45-то народно събрание. Всички предизвикателства пред туристическия сектор са представяни от БХРА на всяка от политическите сили в папка с над 30 страници, в която са подробно разписани както съществуващите проблеми така и пътищата за тяхното решаване.

Инфраструктурните вноски са въведени с приватизационните договори от края на 90-те години, срещу задължението да са поддържа общата инфраструктура и като цяло комунално стопанство на територията на националните курорти. В момента хотелиерите в национални курорти плащат същите данъци, а заради големината на обектите и повече, в сравнение с хотелите в града. Градските общини обаче чистят, ремонтират инфраструктурата и т.н., а в в националните курорти въпреки желанието на общините да въведат ред и в тях, действието им е в сила само до входните табели, тъй като собствеността на алеите не е тяхна, подчертават от БХРА.

Съгласно договорите за приватизация или покупко-продажба на имот, собствениците на обособени имоти имат ангажимент да плащат инфраструктурни вноски, но след изтичането на сроковете по поети ангажименти по приватизационните договори от дружествата, които са закупили инфраструктурата, те не подлежат на проверка от никого и не са задължени да правят инвестиции в инфраструктурата на курорта. Всичко е на добра воля от тяхна страна, докато таксата си остава задължение за собствениците , независимо дали съответните дружества правят нещо по инфраструктурата или не, подчертават от БХРА.

Подписването на договорите се е осъществявало при условия като изцяло държавна собственост върху инфраструктурата, държавно регулиране и наличието на много малко частни субекти, които към момента са променени и тъй като основанията им за включване са станали нищожни, инфраструктурните вноски следва да отпаднат, категорични са от БХРА.

Според консултанти, използвани от организацията, основанията за нищожност на тези точки от приватизационните договори са следните:

1. След 20.02.2014 г. няма понятие обща инфраструктура по съображение, че е отменен Закон за регионалното развитие.

2. От 05.03.2004 г. е в сила Закон за енергетиката, който регламентира, че дейността по разпределение на електрическа енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи може да бъде извършвана само от лицензирани за тази дейност дружества.

3. От 20.01.2005 г. е в сила Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги като дейността също може да бъде извършена само от правоимащи за това дружества.

4. Дейността по опазване на обществения ред и противопожарна безопасност по закон са възложени на органите на МВР.

5. Плажната ивица е изключителна държавна собственост. От 01.07.2006 г. е в сила Закон за концесиите, т.е плажната ивица може да бъде стопанисвана само по договор за концесия.

6. Съгласно Закон за управление на отпадъците и извозването на същите може да бъде извършвано само от дружество, притежаващо съответното разрешение.

7. От 2005 г. курортът Златни пясъци например е обявен за селищно образувание, т.е е териториална единица и статута е регламентиран в Закон за административно-териториалното устройство на Република България.

Затова и искането на БХРА е да бъде отменен акта, с който са въведени инфраструктурните вноски, а не хотелиерите и другите собственици в курортите да плащат такси и хонорари на съдилища и адвокати, за да се получи резултат с неясен край.