Новини Събития

Българска асоциация за рекреация и туризъм вече е национално представителна организация

  14.04.2021 16:33  
Българска асоциация за рекреация и туризъм вече е национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация за срок от четири години. 

Сдружението работи активно в обществена полза, като подпомага и защитава интересите на своите членове на национално, регионално и местно равнище. 

Организацията спомага за опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство, както и за повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за приобщаване на хората с увреждания и лицата в рискови групи чрез рекреация и туризъм.