Турагенции

Туристическите пътувания намаляват с почти 7% за първото тримесечие

  26.05.2021 11:55  
Туристическите пътувания намаляват с почти 7% за първото тримесечие

През първото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457.0 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Това е с 6.9% по-малко от същия период на 2020 година. Обяснението е в това, че ограниченията заради епидемията от коронавирус станаха факт едва в средата на март миналата година.

93.8% от хората са пътували в страната, а 5.2% само в чужбина. Един процент от всички са пътували както в страната, така и в чужбина, съобщиха от Националният статистически институт.

Намаление е регистрирано в броя на пътувалите само в чужбина - с 65.7% и в броя на пътувалите в страната и в чужбина - с 62.3%. Броят на пътувалите само в страната се увеличава с 4.8% спрямо първото тримесечие на 2020.

През първото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 195.2 хил., или 42.7% от всички. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 45 - 64 години - 94.3% от пътувалите в тази възрастова група.

Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години е 7.8% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите възрастови групи.

По-голямата част от туристическите пътувания са били с цел "посещение на близки" - 43.0%, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 53.3% .

През първото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 620.2 хил., или 92.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.2%, а на тези в чужбина - 73.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 35.6%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32.9 на сто.

През първото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел е 151.91 лв. в страната и 513.18 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 142.30 лв. в страната и 1 029.19 лв. в чужбина.