Новини Събития

Учебни заведения и туристически камари се обединиха в консорциум

  07.06.2021 14:35  
Учебни заведения и туристически камари се обединиха в консорциум

Учебни заведения и туристически бизнес организации от Варна, Бургас и Шумен се обединиха в консорциум, съобщи Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара. В него влизат:

1. Икономически университет-Варна;
2. Шуменски Универистет "Епископ Константин Преславски";
3. Бургаски Университет "Проф. д-р. Асен Златарев";
4. Варненска туристическа камара;
5. Бургаска туристическа камара;
6. ПГТ "Проф. д-р Асен Златарев" - Варна;
7. ПГТ "Проф. д-р Асен Златарев" - БургасЦелта е да се създаде тясно сътрудничество в сферата на образованието, да се разработят нови учебни планове и програми, да се излиза с общи становища по теми и да се водят политики за развитието на туризма в регионите.
Зад всички тези думи стои желанието ни да подобрим условията на труд и заплащане в сектора и да се погрижим да задържим колкото можем повече българи в сектора, подчерта Илин Димитров.
Наистина се надявам да успеем да създадем мрежа от заинтересовани страни, които да си помагат и да имат дългосрочен положителен ефект върху сектор туризъм. Тепърва ще присъединяваме други участници и ще стартираме проекти, обясни Димитров.
Дано всички страни ( бизнес, администрация, браншови организации и учебни институции) осъзнават нуждата от подобен тип обединения, допълни той.