Новини Турагенции

Туроператорите ще кандидатстват за новата помощ от 1 юли

  07.06.2021 19:50  
Туроператорите ще кандидатстват за новата помощ от 1 юли

Европейската комисия одобри нова схема за държавна помощ за лица, извършващи туроператорска дейност, в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания. Субсидията ще е в размер на малко над 16 милиона лева. Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на загуби в резултат на пандемията.

Средствата ще се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19. Условията, критериите и редът за кандидатстване предстои да бъдат одобрени с решение на Министерския съвет. 

Проектните предложения на туроператорите ще се подават  изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).  Индикативната дата за отваряне на системата за подаване на проектни предложения е 1 юли 2021 г. Пълната информация за изискванията и документите, които следва да се представят при кандидатстването, ще бъде публикувана своевременно на институционалния сайт на Министерството на туризма.