Анализи

Националното меню на България вече е в сила

  09.06.2021 17:46  
Националното меню на България вече е в сила

Министерството на туризма в партньорство с Университета по хранителни технологии - Пловдив са пуснали Националното меню, което е качено на сайта на ведомството. В разработването на проекта участваха представители на Българската асоциация на професионалните готвачи и шеф готвачи от 9-те туристически района. Екипът от експерти се обедини около традиционни за българската кухня рецепти, които и до днес носят нейния автентичен вкус в различните региони на страната. Националното меню на страната представлява събирателен център на традиционния български вкус, който е пряко свързан с религиозните празници.

При реализацията на инициативата са разработени и 9 специфични менюта за 9-те туристически райони на страната, определени със заповед на министъра на туризма, в изпълнение на разпоредбите на Закона за туризма. Тя е подписана от бившия вицепремиер и министър на туризма Марияна Николова.

При разработването на Националното меню е направен преглед и анализ на развитието на националната кухня. Отчетени са редица важни характериски оставили траен белег върху кулинарното разнообразие и традиции у нас.

По време на подготовката са проучени физико-географските особености на районите в страната и демографският профил на населението. Разгледани са различни исторически периоди на развитие и влиянието им върху кулинарните навици на обществото. Според анализа на експертите от Университета по хранителни технологии в Пловдив българските традиции в храненето могат да бъдат определени, като „културен артефакт“, тъй като те са част от историческото минало, настояще и бъдеще на българския народ.

Проектът представлява пример за моделно структуриране на типични продукти и ястия от туристическите региони, както и за локално представяне на техните особености. Националното меню включва подбрани основни ястия, десерти и студени мезета, носещи традиционния български вкус, като към тях има включени характерни родни вина, които са в унисон, допълват и надграждат ястията.

Министерството на туризма съвместно с Университета по хранителни технологии – Пловдив и представители на шеф-готвачите откроиха 9 характерни рецепти, по една за всеки регион, които бяха пресъздадени в 9 тематични видеа. Клиповете ще допринесат както за промотиране на инициативата, така и за повишаване на познаваемостта на традиционните български ястия. Това ще допринесе и за насърчаване на пътуванията към районите през цялата година и за утвърждаване на България, като 4-ри сезонна туристическа дестинация. Видеата могат да бъдат гледани на официалния туристически портал bulgariatravel.org, както и в Националния туристически информационен център в НДК.

Изработването на Националното меню струва 15 000, които са платени на експертите, съобщи сайтът "КлинКлин". Бюджетът за изготвянето на менюто не е голям на фона на кражбите и усвояванията за милиарди, които се разкриват в последно време в държавата и другите министерства. По проекта са работили 52 експерта, казват от Министерството на туризма. Нито един от тези 52 души обаче не е бил коректор или редактор. Работата по менюто е продължила 2 месеца. Заради липсата на коректор или редактор обаче то изобилства от правописни и пунктуационни грешки, пишат от "КлинКлин".

Пример: "яйчно млечна заливка" вместо "яйчено млечна заливка".

Кадър: Национално меню

Националното меню на Марияна Николова струва 15 хил. лв

 

Друг пример: скоби вътре в скобите.

Кадър: Национално меню

Националното меню на Марияна Николова струва 15 хил. лв

Графичното оформление на менюто също е особено дискусионно. "Оформление, което е на ниво 8-и клас", пишат още "КлинКлин". Прави впечатление още, че фонът на снимката не е изцяло прозрачен:

Заглавна страница; Кадър: Национално меню

Националното меню на Марияна Николова струва 15 хил. лв

Националното меню "блести" и със своето въведение:

Въведение; Кадър: Национално меню

Националното меню на Марияна Николова струва 15 хил. лв