Анализи

До пет години най-голям спад ще има в учещите туризъм

  22.06.2021 10:34  
До пет години най-голям спад ще има в учещите туризъм

Ако се запази сегашният прием на студенти, през следващите 5 г. ще продължи ребалансирането на броя на студентите по професионални направления - в абсолютен брой най-голям спад се очаква в направление “Икономика” (около 2400 студенти), а в процентно изражение най-голямо намаление се очаква в “Туризъм” (16%), съобщава "24 Часа".

Най-голямо абсолютно повишение на броя на студентите се очаква в “Педагогика на обучението по...” (близо 1700), докато в процентно изражение най-висок растеж се очаква в ПН “Материали и материалознание” - 86%, и “Химични технологии” - 40%. Това става ясно от проекта за Национална карта на висшето образование в България, който беше публикуван в петък за 30-дневно обществено обсъждане. Иначе сред завършилите през следващите 5 г. най-голямо увеличение се очаква в “Теория и управление на образованието” - 76%, “Материали и материалознание” - 45%, “Педагогика на обучението по...” - 45%, “Военно дело” - 39%, “Фармация” - 36%.

Най-голям спад в процентно изражение се очаква в “Животновъдство” - 41%, “Металургия” - 39%, “Социални дейности” - 32%, “Туризъм” - 32% и “Икономика” - 31%. Направленията и специалностите от регулираните професии (СРП) в университетите са разделени на 4 групи:

1. Към които има голям интерес и от кандидат-студентите, и от работодателите.

2. С висока степен на реализация на завършилите, но с недостатъчно търсене от кандидат-студентите.

3. Направления към които има голям интерес от кандидат-студентите, но не толкова от пазара на труда.

4. Към които няма голям интерес от кандидат-студентите, а няма и висока степен на реализация на завършилите.

Не се препоръчва откриване на нови висши училища (филиали, факултети и колежи) в райони от тип Г, пише в документа. Става дума за районите за планиране Североизточен и Северен централен, които са с нисък брой наети специалисти с висше образование на един студент в района и с нисък брой ученици в гимназиален етап на обучение на един студент в района.

/24chasa.bg