Турагенции

Министерството на туризма блокира държавната помощ за туроператорите

  28.06.2021 12:17  
Министерството на туризма блокира държавната помощ за туроператорите

Над 200 големи български туроператори няма да получат достъп до 16.4 млн. лв. помощ за възстановяване на вземания на клиенти за неосъществени пътувания през 2020 г. Това ще доведе до трусове в сектора, алармираха на пресконференция от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). Става въпрос за големи и структуроопределящи компании в бранша. Затова настояваме за спешна промяна на Постановлението на Министерски съвет №197 от 18.06.2021 г., с което трябва да стартира кандидатстването за средствата, обяви Павлина Илиева, председател на ОБТ. В противен случай единици фирми ще получат от помощта и парите няма да бъдат върнати на клиентите.

Двете организации излизат утре на протест в 11 ч. пред президенството с искане за промяна на постановлението и като крайна мярка оставката на министъра на туризма Стела Балтова и нейните заместници.

Нормативната уредба внася три съществени нови обстоятелства,

които променят философията на закона за извънредното положение – от една страна, и са счетоводно неизпълними – от друга, обясни Павлина Илиева. „Трите нови условия са заявени на 15 юни, а се отнасят за събития със стара дата. Туроператорите е трябвало към 5 април да осчетоводят дължимите към клиентите суми и да са издали за тях кредитни извествия. Съгласно Закона за счетоводството обаче, издаде ли се такъв документ, вземанията стават изискуеми в едноседмичен срок. Второто обстоятелство е уверение от доставчиците ни, че блокираните при тях пари са невъзстановими. Най-нелепо е третото условие – туроператорът да няма ликвидни средства към 5 април, което означава да не е разполагал с пари и активи, за да се разплати с клиентите си. В такава ситуация обаче, той би следвало да е обявил неплатежоспособност, а към датата на приемане на постановлението – очевидно да е в процедура по несъстоятелност“, подчерта Илиева. Според Георги Рачев, заместник-председател на БАТА драматична е липсата на комуникация с екипа на министъра на туризма Стела Балтова, както по отношение на нормативната уредба, така и по казуса „Музенидис“, който е индикация за сътресенията, които предстоят в сектора.

Липсата на разбиране и правния абсурд се маскира

зад определението „защита на държавен интерес“. „Зад тази обща фраза липсват сериозни правни аргументи“, изтъкна адвокат Мария Кръстева, юридически съветник на ОБТ. Експертът счита, че с това постановление е невъзможно да се уредят и приключат по законосъобразен и бърз начин проблемите на клиентите, чието пътуване е неосъществено поради COVID кризата. По нейните думи наредбата противоречи на закона и дори подменя неговия смисъл, което е противоконституционно.

“Не сме защитени от фалит и от една година се борим за парите на нашите клиенти.

Нямаме чуваемост от Министерството на туризма”, каза Димитър Балтов, зам.-председател на ОБТ. Проблемът с гръцкия туроператор “Музенидис травъл” може да достигне всеки един български туроператор, защото държавата не гарантира парите на клиентите в тази тежка ситуация, обясни Георги Рачев. Според него повече от една година няма фалит на туроператори у нас, което означава, че те се борят за бизнеса и клиентите си.

“Вече сме уморени. Контактите с Министерството на туризма са трудни и хаотични”, съобщи Румяна Балтова от ОБТ. Според нея сегашният екип и министър Балтова не отговарят на писмата. Срещи се организират през президенството и Министерския съвет.

“Постъпките на министър Балтова и нейния екип показват безхаберие и некомпетентност. Вече сме до стената и затова утре излизаме на протест”, каза Румяна Любенова от УС на ОБТ. Павлина Илиева допълни, че ако няма решение на проблема, ще се обърнат към Европейската комисия.

Мирослав Иванов