Събития

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ закри кампанията с искания за пряка демокрация

  09.07.2021 15:15  
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ закри кампанията с искания за пряка демокрация

Съдържание от „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 

 

Единствената „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ закри предизборната си кампания с искания за пряка демокрация. „Изграждане на политически модел, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска“, заяви председателят на партията Владимир Николов. 

Всичко това предполага: 

 • НОВ ЗАКОН ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ (ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ)
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО; 
 • ДЕЙСТВЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА; 
 • ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕПОЛИТИЗИРАНА, ЕФЕКТИВНА И ПРОЗРАЧНА, съставена от компетентни професионалисти, работещи в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитени от субективни политически „кадрови кадрили”; 
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЙОННИТЕ СЪВЕТИ В ГРАДОВЕТЕ С РАЙОНИ КАТО ПЪРВОСТЕПЕННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ; 
 •  НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС регламентиращ смесена изборна система с преобладаващ мажоритарен характер: 
 • за народни представители: мажоритарно-пропорционален (120 х 120) или (160 х 80)
 • намаляване на прага за влизане в парламента на 2% като възможност за по-широко представителство на интересите на хората; 
 • общинските и районните съветници да се избират само мажоритарно в едномандатни, териториално обособени избирателни райони; 
 • право на граждански сдружения и организации да участват в изборите в едномандатните мажоритарни райони като се регистрират в ЕРИК самостоятелно или в коалиции, да издигат свои кандидати и да провеждат предизборни кампании; 
 • мажоритарен избор на съдиите, прокурорите и съдебните заседатели;  
 • Процедури за отзоваване на мажоритарно избраните президент, народни представители, общински и районни съветници, кметове, съдии, прокурори и съдебни заседатели: 
 • Процедури за избор, гарантиращи тайната на волята на избирателя, както и срещу манипулиране на изборния процес и резултати, срещу купуването на гласове и корпоративен вот.  
   
 • НОВО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ, съобразено с избраната мажоритарно-пропорционална изборна систима (120 х 120) или (160 х 80) и принципите на концепцията „Европа на регионите”; 
 • ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ (СУБСИДИРАНЕ) НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, което създава предпоставки за увековечаване на участието на едни и същи политически партии и „политически елит” в управлението на държавата; 
 •  ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ като сдружения на граждани с политическа обществена цел, да става изцяло само и единствено от членски внос и дарени средства на техните членове и симпатизанти в качеството им на физически лица, без ограничение в размер на даряваните средства. От определен размер нагоре (напр. 1 000 лв.) те задължително да стават по банков път и да се вписват в специален „ПубличенРегистър на спонсорите на политическите партии” с името на дарителя и размера на дарението. Такъв подход ясно ще идентифицира, персонализира и характеризира политическите субекти, техните спонсори, интересите, които защитават и място им в обществено политическото пространство. От друга страна, това ще позволи да бъдат спестени на държавния бюджет няколко десетки милиона лева годишно  за по полезни неща – наука, култура, образование, лечение на болни деца, коментира Владимир Николов. 

Партията на ЗЕЛЕНИТЕ е с номер 18 в бюлетината! 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!