Новини Хотели

Великобритания, Кипър и Испания попаднаха в червената зона за влизане у нас

  16.07.2021 14:44  
Великобритания, Кипър и Испания попаднаха в червената зона за влизане у нас

Деца до 12-годишна възраст, пристигащи от зелена и от оранжева зона, се допускат на територията на България, без да е необходимо да представят документи за COVID-19. Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед. Съгласно заповедта от днес, 16 юли, в часовия интервал от 08.00 до 20.00 ч. се допуска влизането в Република България през ГКПП „Стрезимировци“, съобщиха от министерството.

Актуализиран е и списъкът на държавите по цветови зони и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация. В „червена зона“ вече попадат и Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт. Това означава, че е забранено на гражданите от тези държави да влизат у нас. Българите, които пристигат от тях, задължително трябва да представят отрицателен PCR тест, дори и ваксинираните.

Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Пристигащите от тези държави български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.

Свободното влизане на туристи от Чехия също отпада с днешната заповед. Засега само румънците могат да идват у нас без ваксинационни сертификати и PCR тестове.

Заповедта влиза в сила от 19 юли 2021 г., понеделник.

С пълния текст на Заповед № РД-01- /16.07.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.