Събития Хотели

Туризмът търси равнопоставеност по музикалните права

  21.07.2021 15:25  
Туризмът търси равнопоставеност по музикалните права

В Министерство на културата се проведе работна среща с министъра на туризма доц.-д-р Стела Балтова и министъра на културата проф. Велислав Минеков.

На нея бе дискутирана необходимостта от равно третиране на членовете на браншови туристически организации при договаряне на условията за отстъпване на права за публично изпълнение на музика в сектор Туризъм. Това съобщиха от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Организацията беше представлявана от зам.-председателя на УС Живко Иванов.

На срещата присъстваха и представители на организациите за колективно управление на права - сдруженията „Музикаутор“ и „ПРОФОН“, които се ангажираха със стартирането на преговори между заинтересованите страни с оглед постигането на договорка.

От BUBSPA благодарят на министъра на туризма доц. Балтова, че отново застава зад сектора и търси междуинституционален диалог за решаване на проблемите.