25.02.2022, петък, Зала РОДОПИ, Етаж 1, ИЕЦ, 14:30-15:30 ч.

АЛБЕНА ТУР
Презентация

25.02.2022, петък, Holiday Hall, Изложбена зала 1, ИЕЦ, 15:00-16:30 ч.

КАДРИТЕ В ТУРИЗМА
ОБЕДИНЕНИЕ БЪДЕЩЕ ЗА ТУРИЗМА

  • Липсата на кадри със специални умения, с добра квалификация и мотивация за работа на туристическия пазар е постоянен проблем.
  • Има ли достатъчно професионално подготвени хора за всички позиции в бранша – туроператори,  агенции, ресторантьорство и хотелиерство;
  • Адекватно ли е обучението по туризъм на нуждите на бизнеса и специфичните изисквания в различните сектори, за да отговори на променящите се изисквания в туристическия бизнес;
  • Има ли връзка между учебните заведения, младите специалисти и бизнеса;
  • По-малко теория, повече практика, включително и по-добра връзка с бизнеса чрез провеждане на стажове и учебни практики.