Новини Събития

ББР предложи финансиране на бизнеса в Хасково

   
ББР предложи финансиране на бизнеса в Хасково

Българската банка за развитие (ББР) с подкрепата на водещата туристическа медия TravelNews и Община Хасково представи финансовите инструменти за подпомагане на бизнеса на среща в Хасково. Семинарът е част от поредицата 15 събития, които се провеждат в цялата страна и беше открит от зам.-кмета на общината Динко Тенев. „Създали сме 8 програми в подкрепа на фирмите, като целта ни е да сме на помощ за онези, които не могат да се обърнат към традиционните банки“, заяви Надежда Атанасова от управление „Корпоративно банкиране“ в ББР.

„Това е единствената държавна българска банка, която подкрепя малкия и средния бизнес. Дейността ни през последните две години беше изместена от финансирането на нови бизнеси към кредитополучатели в малкия и средния сектор. Банката функционира като всяко една търговска структура и работи с национален фонд, микро финансиране и лизинг. Разликата с другите банки е, че поддържаме и фонд за дялови инвестиции, който подпомога бизнеса чрез дялов капитал“, изтъкна Атанасова. ББР предлага и индиректно финансиране чрез други търговски банки чрез предоставянето на гаранции за отпусканите средства.

Надежда Атанасова представи на бизнеса в Хасково и дигиталната платформа Business Booster, разработена от ББР. Чрез нея фирмите могат да кандидатстват за кредити изцяло онлайн. Там също могат да открият, попълнят и качат всички необходими документи и декларации за финансиране. Интересното за Business Booster e, че през него потребителите могат да създадат свой електронен магазин и нов бизнес модел, позволявайки им да бъдат напълно дигитални.

Кристиян Кирков, експерт в екип „Бизнес развитие“ в ББР, представи конкретно продуктите за бизнеса в Хасково. За туристическия бранш са достъпни две кампании:  „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“.  

Чрез програмата „Подкрепа за туризма“ се предоставят кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв. Програмата за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите. 

Банката предлага и нова програма, провокирана от инфлацията. „Всъщност новият ни продукт „Кредит за суровини и материали“ не финансира само тях, а и изплащането на заплати и дългове към доставчици. Голямото предимство на услугата е, че не се иска обезпечение. Таванът на кредита е 200 хил. лв.“, разказа Кирков. 

Фокусът за всички продукти на ББР е предприятия, които не могат да предоставят достатъчно обезпечение на традиционните банки. Има три основни групи, които не могат да бъдат кредитирани традиционно. Първата такава е тази на стартиращите компании „стартъп“ в сферата на производството. Кредитът, който е достъпен за подобни предприятия, е в размер 200 000 лв. и служи за закупуването на машини и техника. 

„Другото, което финансираме, е бизнесът в творческата индустрия. За него отпускаме кредити до 500 хил. лв., като има изисквания за обезпечение и за самоучастие“, обясни Кристиян Кирков. Малки и средни предприятия по линията „Бизнес“ също могат да се възползват от услугите на ББР. За такива банката предлага оборотно и инвестиционно финансиране, а предимството е, че има облекчени изисквания за обезпечение. То може да бъде върху самите машини или оборудване. Самоучастието е между 5 и 20%. Допускат се дори машини и оборудване втора употреба при обезпечение обаче около 20%.

ББР изтъкна като своя цел финансирането на прехода към зелена, кръгова и устойчива икономика. Поради тази причина банката представи и проект, свързан със “зелената енергия”. Тя подкрепя изграждане на соларни панели за собствени цели и насърчава тази еко инициатива. Приветства хотелиерите да се обърнат към мярката, тъй като това драстично би облекчило разходите за електроенергия.  „Предлагаме до 85% финансиране, тоест самоучастието е едва 5%, а срокът за изплащане е 15 години“, каза Кирков. 

Друг продукт, който ББР предложи, е финансирането на фирмените разходи за електроенергия. „Енергийна подкрепа за предприятията“ е продукт, който се открои като задължителен с оглед на ситуацията с нарастващите сметки за ток. Мярката позволява да се кандидатства за кредити до 200 хил. лв., които могат да покрият разходите до 4 последователни месеца. Предложението е добро за бизнесите, които не могат да покрият енергийните си разходи, тъй като кредити не са обезпечени, а разплащането може да се случи в 12-те месеца след издаването на финансираната фактура. 

Банката дава възможност и на розопреработвателите да кандидатстват по специална програма. Те подкрепят дестилериите с кредит до 1 млн. лв., като обезпечението по него е самото розово масло. Финансирането е до 80% от стойността на маслото, което е най-голямото на пазара, тъй като повечето институции предлагат до 50%. 

Като уникално за продуктите на ББР експертите изтъкнаха финансирането на данъчни задължения, както и рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции, които са просрочени до 90 дни. Това е добра възможност, тъй като стандартните финансови банки избягват тази практика. Освен това чрез лизинговото си дружество финансира закупуването на камиони, бусове и автобуси. Условията са облекчени и с обезпечение върху превозните средства, като могат да са и втора употреба.

Йоана Шомова