Събития

Учебните стажове в гимназиите по туризъм ще бъдат оптимизирани

   
Учебните стажове в гимназиите по туризъм ще бъдат оптимизирани

Подобряване на графика на учебните стажове в професионалните гимназии и специализираните паралелки по туризъм обсъдиха на работна среща министърът на туризма д-р Илин Димитров и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.

 Министър Димитров аргументира исканите от него промени, като посочи, че така графикът може да стане по-полезен за учениците при придобиването на повече практически познания и умения, както и да бъде по-оптимално съобразен с туристическия сезон и с работния график на ресторантите и хотелите.

 Двамата министри обсъдиха актуални въпроси по обучението и приема и във висшите училища по направление туризъм, с крайна цел подобряването на туристическия продукт, който България предлага.

 По време на работната среща министрите коментираха необходимостта от прецизиране на критериите за участие на децата в програмата „Отново заедно“, за да стигне до максимален брой деца. Министър Димитров предложи разширяване на обхвата й, като към ученическите екскурзии се включат и посещения на 100-те национални обекта. Това не само ще подпомогне работещите в сектора, но и ще обогати преживяването на децата, ще задълбочи познанията им и ще събуди интереса им към родината, смята министър Илин Димитров.

 Министърът на образованието проф. Пенов обеща да е домакин на следващата работна среща по коментираните теми.