Хотели

Над 1/3 от легловата база за туристи в ЕС е в Италия и Франция

   
Над 1/3 от легловата база за туристи в ЕС е в Италия и Франция

Хотелите и другите места за настаняване на туристи в Европейския съюз са разполагали с 28,13 милиона легла в 596 975 туристически обекта през 2021 г., по данни на Евростат. В България през миналата година са регистрирани 304 209 легла в 3335 хотела и други места за туристическо настаняване, според статистическата служба на ЕС. Италия и Франция осигуряват над една трета от целия туристически капацитет на Евросъюза. Във всяка от тези страни са регистрирани по 5,1 милиона легла в хотели и други места за настаняване.

Следва Испания (3,8 милиона легла в туристически обекти, 13 процента от капацитета на ЕС) и Германия (3,5 милиона легла, 12 на сто от общия капацитет). В сравнение с 2020 г., когато избухна пандемията от КОВИД-19, броят на леглата в туристически обекти, както и на хотелите и другите места за настаняване на туристи в ЕС се запазва на стабилно равнище през миналата година. В сравнение с 2019 г. обаче през 2021 г. все още се отчита спад, с -3 процента на туристическите обекти за настаняване (617 953 през 2019 г.) и с -2 на сто на леглата в тях (28.8 милиона през 2019 г.).

Туристи от ЕС поддържат пазара в Съюза

Данните за 2021 г. показват, че три четвърти (75 процента) от 591 милиона нощувки в туристически обекти в отделните страни в ЕС, реализирани от чуждестранни гости, се падат на туристи, които са пристигнали от друга държава в Евросъюза. Посетителите от друга европейска страна (извън ЕС) са били 16 на сто, близо половината от които са граждани на Обединеното кралство.

Регистрирани са съществени разлики в сравнение с 2019 г., най-вероятно поради ограниченията за пътуване в чужбина, наложени по време на пандемията, отбелязва Евростат. През 2021 г. броят на нощувките в туристическите обекти в страните от ЕС, които са реализирани от туристи от друга държава от Евросъюза, се увеличава с 15 процентни пункта. Броят на нощувките реализирани от туристи, пристигнали от европейска страна извън ЕС, обаче намалява с 8 процентни пункта.

На този фон през миналата година само 8 процента от нощувките в туристически обекти в ЕС са реализирани от гости, които са пристигнали от други региони на света, при 16 на сто през 2019 г.

През 2021 г. на туристите от Северна Америка се падат 4 процента от всички нощувки в туристически обекти в ЕС, реализирани от чуждестранни гости, на тези от Азия се падат 2 на сто от нощувките, на гостите от Централна и Южна Америка - 1 процент от нощувките, на тези от Африка - почти 1 на сто и Австралия и Океания - 0,2 процента, отчита Евростат и БТА.