Новини Хотели

Министерство на туризма: Подкрепяме събирането и споделянето на данни за краткосрочно настаняване под наем

   
Министерство на туризма: Подкрепяме събирането и споделянето на данни за краткосрочно настаняване под наем

Министерството на туризма подготви позицията на страната ни във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724, съобщиха от министерството. 

В позицията е заявено, че подкрепяме целите, заложени в представеното от Европейската комисия предложение във всички посочени направления. В предложението за регламент се изисква публичните органи, които искат данни за краткосрочните наеми, да управляват системи за регистрация на предоставящите такива наеми, т.н. домакини, включително чрез предоставянето на уникален регистрационен номер за регистрацията им.

Тези системи за регистрация могат да се управляват на национално, регионално или местно равнище, но трябва да бъдат в съответствие с образец на ЕС, който съдържа процедурни и материалноправни изисквания. Публичните органи трябва също така да осигурят единна цифрова входна точка, която да предлага информация, от която се нуждаят платформите и домакините, и да позволява на домакините да извършват регистрацията онлайн.
От платформите ще се изисква да показват регистрационните номера и да споделят (чрез единна цифрова входна точка) затворен набор от данни с публичните органи, които прилагат схемите за регистрация. Малките платформи и микроплатформите с ограничена дейност ще се ползват от по-облекчени изисквания за обмен на данни.