Турагенции

Туроператори искат промени в държавното подпомагане за участието на Ваканция и СПА ЕКСПО

   
Туроператори искат промени в държавното подпомагане за участието на Ваканция и СПА ЕКСПО
На националния щанд на България по време на изложението \"Ваканция и СПА се представят фирми и общини
  Ваканция и СПА ЕКСПО

Туроператори настояват Министерството на туризма да промени критериите за подпомагане на участието в българското изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО 2023“, което ще се проведе в периода 15-17 февруари в „Интер Експо Център“ в София. Държавата осигурява безплатно участие на определени компании под шапката на общ щанд с отделни работни места. „Условията са дискриминационни и не са равнопоставени за всички играчи на пазара“, заяви пред TravelNews Емил Абазов, управител на „Премио травел“. Той възнамерява да съди Министерството на туризма. Причината е, че повече точки получават фирми, които досега не са участвали на туристическата борса. Освен това е залегнало и условие за притежание на сертификат за качество ISO.

Същото мнение изрази още Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенции „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). „Правилата на Министерството на туризма са дискримиционни, защото всички имаме лиценз за туроператорска дейност, независимо от големината на фирмите или кой поред участва на изложение. По закон всички сме равни и няма малък, среден или голям туроператор“, коментира Илиева. Според нея преди да бъдат заложени критериите от министерството, е хубаво да бъдат обсъждани първо с бранша, което не се случва. „Министерството извършва една казионна работа", подчерта тя. По думите на Илиева държавното подпомагане за участието на „Ваканция и СПА ЕКСПО трябва да води до резултати за бизнеса. Затова тя препоръча в бъдеще държавата да помисли за развитие на събитието заедно с организаторите и то да стане по-посещаемо от широката публика.

Организатор на туристическото изложение „Ваканция и Спа ЕКСПО“ е фирмата „Прим Експо – Вихра Стоянова“, което тази година ще се проведе за 39-ти път. Събитието е най-мащабният туристически форум в България, предназначен за професионалисти и широка публика. От Министерството на туризма обясниха, че традиционно ще участват с национален щанд на площ от 150 кв. м, като за целта ще заплатят 102 350 лева без ДДС. Като право да присъстват на него без заплащане на такса, ще имат представители на туристически сдружения, браншови организации и общински администрации. Не е предвидено участие на фирми от сектор туризъм, тъй като националният щанд традиционно е с насоченост към неправителствения сектор и общините. Срокът за кандидатстване е 1 февруари 2023 г., като при достигане на максималния брой участници на щанда, записванията ще бъдат прекратени. Одобрените участници ще могат да се ползват от самостоятелно брандирано работно място/деск на националния щанд.

Отделно Министерството на туризма изпълнява европейски проект с наименование: „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В рамките на него има обособена дейност, която предвижда участие на малки и средни предприятия от туристическия бранш, които са регистрирани в деветте туристически района, в международни борси, туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) за устойчиво развитие на туризма, посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. Целевите групи по проекта са МСП в областта на туризма, асоциации и обединения на бизнеса, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнессредата в сферата на туризма.

Във връзка с изпълнението на проекта през ноември 2022 г. Министерството на туризма отправи покана до представителите на МСП в областта на туризма, да заявят участие в изложението „Ваканция и Спа ЕКСПО“, срокът за кандидатстване, по която изтече на 30.11.2022 г. След предварителния подбор, одобрените кандидати ще трябва да подадат допълнителни документи за изпълнение на изискванията на проекта, въз основа на които ще им бъде извършена нарочна селекция по методология, която е част от изработените по проекта стратегически документи.

Допустими за участие по проекта са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма и извършват следните туристически дейности: туроператорската и туристическата агентска дейност; хотелиерството; ресторантьорството; предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по снежни спортове, обясниха от ведомството.

Същевременно кандидатите трябва отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) и да осъществяват икономическа дейност по допустимите кодове по КИД 2008. Проектът изисква кандидатите да бъдат регистрирани преди 01.01.2020 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Все още няма обявен списък с одобрени за участие фирми, тъй като процесът по преглед и оценка на документите не е приключил. На одобрените кандидати ще бъде осигурено участие на общ брандиран по условията на проекта рекламно-информационeн деск на националния щанд, на който те ще могат да изложат свои рекламни материали.

Най-много точки по методологията за избор на компании – 30 точки, получават фирми, които ще участват за първи път на „Ваканция и СПА ЕКСПО“. Следват с по 20 точки за присъствие за втори път и по 10 т. за трети път. За наличие на фирмена интернет страница с поддържана версия на английски език или друг език, различен от българския език, се дават 10 точки. Толкова получават и за присъствие в социални мрежи, още 10 т. - за наличие на валиден ISO сертификат за качество и 10 точки за лицето, което ще представя кандидата на изложението ако владее английски език, минимално ниво B2.

Мирослав Иванов