Новини Хотели

Министерството на туризма обработи 3 списъка по помощта за украинците

   
Министерството на туризма обработи 3 списъка по помощта за украинците

Министерството на туризма обработи три списъка за плащане по двете хуманитарни програми за подпомагане на разселени лица от Украйна – първо плащане за месеците ноември и декември по втората програма и доплащане за периода на първата програма. Предстои плащането да бъде утвърдено с решение на Министерския съвет.  

Първото от общо трите плащания обхваща шести отчетен период и времето от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г., за който е верифицирано предоставянето на помощ в размер на 2,8 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14).

Второто плащане е за седми отчетен период и обхваща времето от 16.11.2022 г. до 31.12.2022 г.. За периода е верифицирана помощ в размер на 6,4 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 15).

С третия обработен списък предстои доплащането по първата програма за периода от началото на военните действия в Украйна, когато помощта беше в размер на 40 лв. на човек – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. За него е верифицирано предоставянето на помощ в общ размер на 5,9 млн. лв. за настаняване с изхранване по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България (Списък № 13).

Министерството на туризма напомня на всички кандидати по втората хуманитарна програма за периода от 16.11.2022 г. до края на 2022 г., че във връзка с администриране на списъка за изплащане на средства на кандидатите и променените изисквания, е необходимо в срок от 30.01.2023 г. до 06.02.2023 г. да попълнят и подадат декларация за съответствие по т.11.2. от Програмата.

Декларацията за съответствие се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/ При попълването й е необходимо кандидатите да следват стриктно указанията в ССЕВ, като обърнат специално внимание на следното: предида попълнят и подадат самата декларация, задължително да изтеглят, попълнят и прикачат таблицата с данни на лицата.

Декларацията се подписва с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата.