Новини Хотели

Албена планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции

   
Албена планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции

„Албена“ АД планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции, или до 0,47% от капитала на дружеството. Това става ясно от покана за извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 15 март. Поканата е публикувана чрез БФБ-София, Бюлетин Investor и в Търговския регистър. Минималната цена, при която ще се осъществи обратното изкупуване, е 15 лева на акция, а максималната цена – 29 лева на акция. Крайният срок за приключване на обратното изкупуване е 31 декември 2025 г.

В момента капиталът на туристическата фирма, която управлява едноименния черноморски курорт, е в размер на 4 273 126 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

През последните дванадесет месеца акциите на „Албена“ АД изгубиха около шест лева от стойността си и приключиха последната борсова сесия на “БФБ-София” на 9 февруари при 26.20 лева един брой. Това оценява компанията на 111 955 911 лева.

Чрез обратното изкупуване част от печалбата на една компания се прехвърлят към акционерите й и така те усещат, че са направили успешна инвестиция. Монетата обаче има и обратна страна. така губите книжата си в едно дружеството, което се развива добре и губите право на участие в едно бъдещо разпределение на дивидент, например.

Димо ХристовАнкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати