Новини Събития

Всички фирми и в туризма могат да кандидатстват за 1 млн. лв. за ВЕИ

   
Всички фирми и в туризма могат да кандидатстват за 1 млн. лв. за ВЕИ

От днес фирмите вече може да кандидатстват за безвъзмеднно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. Бюджетът на програмата е 200 млн. лв., осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС.

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските микро-, малки и средни фирми от различни икономически сектори. Проектите за изграждане на ВЕИ системите задължително трябва да са в комбинация с батерия като технология за съхранение на произведената електроенергия. Безвъзмездната помощ е до 50% от общата стойност на проекта.  

Кандидатстването е до 15 май 2023 г. като документите се подават електронно през системата ИСУН 2020.

Със средствата, осигурени от МИР по линия на плана за възстановяване, ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван.

Целта на инвестициите е да помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия. Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

От МИР припомнят, че това е третата отворена мярка за бизнеса по линия на плана за възстановяване. Първите две - за технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност - приключиха с огромен интерес от страна на предприятията с над 10 200 кандидати. На 30 декември 2022 г. МИР публикува първите 953 одобрени проектни предложения на фирми в България по НПВУ, които ще получат близо 260 млн. лв. за технологичната си модернизация.