Новини Събития

Министерство на туризма готви нова Наредба за водноспасителната дейност

   
Министерство на туризма готви нова Наредба за водноспасителната дейност

Справка на Министерството на туризма относно водния травматизъм по морските плажове за изминалия сезон 2022 г. сочи, че регистрираните в периода юни-септември случаи на удавяния по българското Черноморие са били общо 26.

В района на област Бургас са регистрирани 20 случая на удавяне, от които 19 са на лица от мъжки пол и 1 – на лице от женски пол. В района на област Варна са регистрирани 5 случая на удавяне, от които 3 са на лица от мъжки пол и 2 – нанепълнолетни лица под 18 годишна възраст. В района на област Добрич е регистриран 1 случай на удавяне, а жертвата е жена. След активния летен сезон 2022, през месец октомври е регистриран 1 случай на удавена жена в област Варна.

С цел намаляване на инцидентите с удавяния по Българското Черноморие, след изминалото лято Министерството на туризма предприе следните действия:

Беше намален броят на неохраняемите морски плажове чрез предприемането на действия по провеждане на тръжни процедури за отдаването им под наем. Към днешна дата общо за 23 черноморски плажа предстои да бъдат проведени процедури за отдаването им наем. За първи път този процес ще се осъществи при пълна прозрачност – с видеонаблюдение и с помощта на представители от КПКОНПИ, ДАНС и МВР.

Подготвя се и изцяло нова и осъвременена Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, съвместно с Министерството на здравеопазването.