Транспорт

Air France-KLM очаква да повиши капацитета си до 85%

   
Air France-KLM очаква да повиши капацитета си до 85%

Групата Air France-KLM публикува пълния си
годишен резултат за 2022 г - положителен
нетен резултат след успешна година,
изпълнена с предизвикателства;
положителен оперативен резултат, както
за Air France, така и за KLM, благодарение на
значителното увеличение на приходите и
на трансформацията, през която двете
авиокомпании преминават.

- Повишаване капацитета места до 85%
спрямо 2019г, с ниво на затоварване от 84%

- Приходи на групата от 26,4 млрд. евро -
най-високите приходи за четвъртото
тримесечие в нейната история

- Оперативен резултат от 1,2 милиарда
евро - оперативен марж от 4,5% над нивото
от 2019 г. (4,2%), въпреки скока на цените на
горивата

- Положителна нетна печалба от 0,7
милиарда евро в подкрепа на
възстановяването на капитала на
Групата

- Положителен коригиран оперативен
свободен паричен поток от 1,9 млрд. евро
и солидни налични средства от 10,6 млрд.
евро

- Нетният дълг намалява с 1,9 милиарда
евро в сравнение с края на 2021 г.

Повече детайли може да откриете на
следния линк:
https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/2023-02/20230217_AFKL%20Q4_2022%20Press%20release%20-%20EN.pdf