Новини Събития

Министърът на туризма тръгва по училищата да привлича млади кадри

   
Министърът на туризма тръгва по училищата да привлича млади кадри

Министерството на туризма организира кампания за сътрудничество със специализираните училища по туризъм.

Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в сектора, което е ключово за решаване на проблема с кадрите в туризма.

От ведомството посочват, че кампанията е напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023 за Европейска година на уменията.

Според министър Илин Димитров на младите хора от училищата по туризъм трябва да бъде показано, че това е перспективна и привлекателна сфера за реализация.

Той подчерта, че има много възможности за кариерно развитие и развитие на талантите и в туризма, но са необходими повече информация и стимули.

Според концепцията и посланието на ЕК Европейската година на уменията ще даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността.

От следващата седмица министърът на туризма започва серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната. По негови думи всеки работещ в сектора допринася за качеството на нашия туристически продукт, а без обучение на кадри няма как да имаме качествен продукт.

Димитров посочи, че целта е да бъдат посетени повечето от над 110-те средни училища, в които се изучава туризъм у нас, и чрез разговори, срещи с успешни мениджъри и споделяне на добрите практики на учениците да бъде показано, че те са утрешните специалисти.