Новини Събития

В Мадан се открива подземен минен музей

   
В Мадан се открива подземен минен музей

Музеят в минните подземия е изграден по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество, а експозицията е разположена в галериите на закрита минна изработка. В рамките на проекта са обособени подземните помещения, в които посетителите ще се запознават с историята на рудодобива в региона. Подземният минен музей "Сполука" е единствен по рода си на Балканите, посочват от Общинската администрация на града, цитирани от БТА. С финансиране по проекта е завършено обновяване и реконструкция и на Кристалната зала "Родопски кристал" в Мадан.

По проекта "Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион"  е извършена реконструкция и рехабилитация на Музея по рудодобив и минно дело в Мадан, обезопасена и ремонтирана пещера "Шаренка".

Община Мадан е водещ бенефициент по европейския трансграничен проект, а партньори са гръцката община Пилеа-Хортиатис, Тракийски университет "Демокрит", Международният гръцки университет и Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски". Общият бюджет на проекта е 1,2 млн. евро.