Заведения Новини

Съдът гледа за закоността на шатрите към летния бар Хоризонт във Варна

   
Съдът гледа за закоността на шатрите към летния бар Хоризонт във Варна

Възникна спор дали са законно поствени шатрите в лятната градина на популярно заведение във Варна. Районната прокуратура във Варна оспорва разрешение на главния архитект на Варна арх. Виктор Бузев от януари 2022 година за поставяне на 10 преместваеми обекта в два имота държавна частна собственост.

Върху въпросните терени се намират шатрите на летния бар на „Хоризонт“. Държавното обвинение настоява, че актът е издаден по грешна процедура и трябва да бъде обявена неговата нищожност. Счита, че законът не е спазен. Това става ясно от протокола след първото открито заседание по делото в Административен съд, проведено в края на февруари, съобщава Moreto.net.

Разрешението на главния архитект е мотивирано с чл. 13 ал.3 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Според него поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове и на територията на националните курорти се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на туризма. В случая обаче одобрение от министъра на туризма липсвало, а схемата била одобрена единствено от главния архитект и съгласувана от областния управител, посочват от прокуратурата.

Държавното обвинение смята процедурата, по която е издадено разрешението, за грешна, защото двата имота нямат статут на морски плаж, не са част от територията на национален курорт. Те не попадат в обхвата на въпросния чл. 13 ал. 3 от ЗУЧК, на който се позовава разрешението.

В първото по делото съдебно заседание главният архитект в качество на ответник е заявил, че схемата за поставянето на преместваемите обекти, не е одобрена от министъра на туризма, защото това изискване е единствено и само за преместваемите обекти на територията на морските плажове и на националните курорти. По думите му в случая имотите не са морски плажове и не са разположени на територията на национални курорти. Смята обаче, че попадат в зона А по смисъла на чл. 10 от ЗУЧК. Уточнява, че именно на база този член е издал своето разрешение за поставяне на преместваемите обекти. Според него е допусната техническа грешка като неправилно е посочен чл. 13, свързан с морските плажове и национални курорти.

Главният архитект твърди, че в конкретния случай схемата за преместваемите обекти е съгласувана от Областния управител. Посочва, че според ЗУЧК не се изисква съгласие за разполагане на обектите от собственика на имотите, който в случая е държавата. По думите му терените са предоставени за безвъзмездно ползване на Община Варна.

В началото на февруари областният управител, който е заинтерисована страна по делото заявява, че счита протеста на прокуратурата за основателен. Посочва се, че към момента двата имота са предоставени на Община Варна с договор, безвъзмездно. Заявява се, че липсва дата в схемата за поставяне на обектите, няма данни да са постъпвали документи за издаденото разрешение, няма преписка, не е провеждана законова процедура. Твърди се, че липсва изрично писмено съгласие на собственика на поземления имот или писмен договор за наем. Оказава се, че няма изразено писмено съгласие от страна на държавата като собственик на имотите за поставянето на преместваеми обекти в държавни имоти

За проверка твърденията на страните, съдът е назначил, по искане на „Овърсийз Хоризонт“ АД, което е собственик на преместваемите обекти и заведението, съдебно-техническа експертиза. Изискани са документи, въз основа на които заинтересованата страна „Овърсийз хоризонт“ АД ползва двата поземлени имота.

В заседанието от края на февруари няма определение, с което съдът e приел, че издаденото разрешение за поставянето на 10 преместваеми обекта, разположени в два имота държавна частна собственост, е в нарушение на законоустановената процедура. Следващото заседание по делото е на 25 април.