Новини Събития

Нови 5 плажа ще бъдат отдавани под наем

   
Нови 5 плажа ще бъдат отдавани под наем

В периода 06-10.03.2023 г. Министерство на туризма обявипет процедури за отдаване под наем на морски плажове, както следва:

• Обявен на 06.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаванепод наем на морски плаж „Кабакум - юг", находящ се в община Варна, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-64

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към кандидатите са описани в тръжнадокументация, която може да бъде получена от 9:00 часа на06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен денот 09:00 ч. на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.

• Обявен на 06.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаванепод наем на морски плаж „Кабакум - централен", находящсе в община Варна, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-65

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към кандидатите са описани в тръжнадокументация, която може да бъде получена от 9:00 часа на06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен денот 9:00 часа на 06.03.2023 г. до 17:00 часа на 04.04.2023 г. включително.

• Обявен на 07.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаванепод наем на морски плаж „Созопол - запад 1", морски плаж„Созопол - запад 2" и морски плаж „Созопол - запад 3" находящи се в община Созопол, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-66

Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към кандидатите са описани в тръжнадокументация, която може да бъде получена от 9:00 часа на07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен от9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително. 

• Обявен на 07.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаванепод наем на морски плаж „Василико", находящ се в общинаЦарево, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-67

Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към кандидатите са описани в тръжнадокументация, която може да бъде получена от 9:00 часа на07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен денот 9:00 часа на 07.03.2023 г. до 17:00 часа на 05.04.2023 г. включително.

• Обявен на 08.03.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаванепод наем на отделена част от морски плаж "Сарафово - юг", находящ се в община Бургас, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-68

Търгът ще се проведе на 13.04.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма. Изискванията към кандидатите са описани в тръжнадокументация, която може да бъде получена от 9:00 часа на08.03.2023 г. до 17:00 часа на 06.04.2023 г. включително. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен денот 09:00 ч. на 08.03.2023 г. до 17:00 часа на 06.04.2023 г. включително.Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати