Анализи Новини

Туристическите нощувки в ЕС през 2022 година са се възстановили до 95 на сто

   
Туристическите нощувки в ЕС през 2022 година са се възстановили до 95 на сто

След спада, регистриран заради пандемията от КОВИД-19, общият брой на нощувките, прекарани в местата за туристическо настаняване  в ЕС, са достигнали 2,73 милиарда през 2022 година, отчита Евростат. Тези данни бележат разлика от едва 5 на сто спрямо броя на нощувките през предпандемичната 2019 година (2,88 милиарда нощувки). Спрямо 2021 година (1,83 милиарда нощувки) те са нараснали с 49 на сто през 2022 година. 

В течение на 2022 година цифрите за туризма през всички месеци са били по-високи спрямо съответните месеци на 2021 година, като през четвъртото тримесечие на 2022 година са отчетени рекордните 472 милиона нощувки. Това е спад от едва 2 на сто спрямо предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 година (483 милиона нощувки). 

В началото на 2022 година равнищата в туризма са били доста по-ниски, отколкото през същите месеци на 2019 година. От май 2022 година обаче тази разлика вече не е била толкова значима. За остатъка от годината нощувките, прекарани в места за туристическо настаняване, са били с под 5 на сто по-малко, отколкото през 2019 година, а през юли, август, септември и октомври - само с под 1 на сто по-малко от същите месеци на 2019 година.

Данните за 2022 година сочат, че нощувките, прекарани от местни жители в туристически места за настаняване в страните им, са надвишили равнищата от 2019 година (1,53 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,51 милиарда нощувки през 2019 година или +1 на сто). За сметка на това прекараните от чуждестранни гости нощувки са били напът да се възстановят напълно, но все още са останали далеч от предпандемичните равнища (1,20 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,36 милиарда нощувки през 2019 година или -12 на сто).

Сред страните от ЕС Латвия е била най-далеч от пълно възстановяване по отношение на нощувки, прекарани от чуждестранни гости (-45 на сто през 2022 година спрямо 2019 година), следвана от Словакия (-40 на сто) и Литва (-37 на сто). Дания е била единствената страна в ЕС с растеж на нощувките, прекарани от международни туристи (+4 на сто), а Хърватия (-2 на сто) и Люксембург (-3 на сто) са били близо.

За сметка на това Малта е регистрирала най-високия растеж в нощувките, прекарани от местни жители (+39 на сто през 2022 година спрямо 2019 година), следвана от Кипър (+35 на сто) и Словения (+25 на сто). Най-големият спад в броя на нощувките, прекарани от местни жители е бил отчетен в Словакия (-22 на сто), Румъния (-15 на сто) и Унгария (-13 на сто), като всички те са отчели и по-скоро голямо понижение на нощувките от чуждестранни гости (поне -30 на сто). 

България е отчела спад от 25 на сто на нощувките на чуждестранни гости през 2022 година и растеж на нощувките на местните жители от 17 на сто. Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати