Новини Турагенции

Димитрина Горанова е преизбрана за председател на АБТТА

   

Димитрина Горанова (в средата)
  Мирослав Иванов

Досегашният председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова е преизбрана на поста на Общо отчетно-изборно събрание на организацията. Присъстващите оцениха високо усилията й в подкрепа на туроператорите и турагентите по време на трудния за туристическия бранш период на ковид пандемия и война в Украйна. Те й гласуваха доверие да ръководи АБТТА – единствен представител на България в Европейската асоциация на туроператорите и турагентите (ЕКТАА), за следващия двугодишен мандат според промените в Устава на организацията.

"Членството в ЕКТАА ни дава възможност да влияем директно върху нормативните документи, свързани с туристическата индустрия, на европейско ниво. Заедно с още 31 национални асоциации от Европа, обединяващи 70 хиляди туроператори и турагенти, ние се борим както за подобряване на европейската политика в областта на туризма, така и за защита правата на потребителите, участваме в разработването на стандарти и опазване на околната среда чрез различни програми. Работейки в партньорство с работодателските организации, ние инициирахме на национално ниво няколко важни не само за туризма, но и за целия бизнес промени в нормативните документи.

АБТТА работи за повишаването на престижа на туристическия бранш като работодател, борейки се за изсветляване на сивия сектор и, в частност, на заплащането на заетите в туризма. Вярваме, че в средносрочен план това ще възвърне интереса на младите хора към туризма, а заедно с това и ще повиши качеството на предлагания туристически продукт", заяви след преизбирането си Димитрина Горанова.

Повече от десет години Димитрина Горанова е регионален мениджър за България на международната компания Happy Tour Group – представител на една от четирите най-големи глобални травел мениджмънт компании – FCM.

От 2019 г. тя е член на Управителния съвет, а от средата на 2021 г. и председател на УС на АБТТА. През март 2022 г. е избрана за член на Контролния съвет на АИКБ. Димитрина Горанова е член и на местния консултативен орган към IATA – APJC Bulgaria.

Мирослав Иванов