Новини Турагенции

Министерството на туризма представи идеен проект за гаранционен фонд за туроператорите

   
Министерството на туризма представи идеен проект за гаранционен фонд за туроператорите
Министър Илин Димитров и зам.-министър Ирена Георгиева представиха проекта
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма представи пред журналисти идеен проект на задължителен Туристически гаранционен фонд, който да обезщетява пътуващите в случаите на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на туроператори и да обезпечава отговорността им. „Това е стъпка към изсветляване на сектора, като идеята е да предпазим крайния  потребител“, заяви служебният министър на туризма Илин Димитров. Той ще действа и при изпадането на туроператор в неплатежоспособност и несъстоятелност. Засега не се предвижда в него да участват туристическите агенти и авиокомпаниите.

Проектът е обсъден с браншовите организации на туроператорите - АБТТА, Обединение „Бъдеще за туризма“, Сдружение „Туризъм“ и БАТА, а консултациите по него продължават. В края на април ще има дискусия с туроператорите и Българското актюерско дружество за детайлизиране на идейния проект на фонда.

Първоначалните математически модели показват, че за да се натрупа финансов ресурс във фонда, вноската на туроператорите ще бъде в размер на 0,1% от оборота им, което към този момент ще означава вноска между 80 и 1000 лв. Замисълът е той да покрива изплащането на обезщетения над лимита на отговорност по застраховката в случаи на несъстоятелност, при временна неплатежоспособност (проблем с ликвидността) и при евентуални непредотвратими и извънредни обстоятелства. Идеята е да се ползва начален заемен капитал – в рамките на 5 млн. лева или на 10 млн. лева, който ще се възстановява от участниците във фонда през различен брой години. Засега няма яснота от къде ще дойде капиталът. Единият вариант е през заем от Българската банка за развитие (ББР), а другият през държавата.

Първият стълб на идейния проект е свързан с контрола, като целта е при близо 1390 туроператори да се изясни профилът им, оборотите им, като в този контекст заместник-министър Георгиева прогнозира вероятност от преминаване от регистрационен към лицензионен режим за туроператорите. Най-вероятно ще се стигне до прелицензиране на действащите към момента туроператори, но това вероятно ще породи немалко социално вълнение.

Вторият стълб на идейния проект на фонда е свързан с това, че застраховката "отговорност на туроператора" вероятно ще остане, но това ще бъде обсъдено с бранша. Тя може да продължи да действа паралелно до 3-5 години след създаването на фонда, докато той набере капитал и финансова стабилност, обясни Ирена Георгиева. По подобен начин ще се обсъди и въпросът с въвеждането на класификация на туроператорите, като за изпълняващите само входящ туризъм може да има облекчени условия за гарантиране на интересите на техните туристи. „Не мисля, че трябва да има пълно освобождаване от някаква гаранция", коментира Ирена Георгиева, но уточни, че това решение ще бъде взето от работна група по темата.

Има предложение фондът да помага и при неплатежоспособност на туроператора, т.е. при липса на ликвидност, но след това компанията трябва да върне средствата в него. Той няма да покрива форсмажорни обстоятелства, за които се грижи държавата, както това става и в други страни, например, както с пандемията, заметресения или други природни бедствия.

Все още няма яснота и кой ще управлява Туристическия гаранционен фонд. Със сигурност трябва да има административно управление, каза Ирена Георгиева. В управлението ще трябва да участват всички заинтересовани страни. Това означава представители на държавни институции и на сдруженията на туроператорите.

Министерството е направило проучване на чуждия опит на гаранционните фондове на Полша, Германия, Дания и Великобритания, на базата на които се разглеждат различни варианти за дизайн на българската структура. Българското актюерско дружество подкрепи със своята експертиза и специфичен анализ работата на експертите в МТ, като резултатът под формата на идейна концепция беше представен в рамките на тази среща.

След изработването на проект на закон за гаранционния фонд, Министерството на туризма ще трябва да го внесе за одобрение в Министерския съвет и след това в Народното събрание. Създаването му е в контекста на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.

Мирослав Иванов