Новини Събития

Добрич се включва в европейската мрежа за велосипеден туризъм

   
Добрич се включва в европейската мрежа за велосипеден туризъм

Работна група от България и Румъния разработва стратегически план на веломаршрут по програма „ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027”. Според плана област Добрич ще бъде включена във веломаршрута от двете страни на границата. Областният управител Здравко Здравков допълни, че след окончателното очертаване на облика на маршрута, ще се даде възможност да се кандидатства с проекти за реализиране на дейности, което ще допринесе както за икономиката на региона, така и за неговото популяризиране като туристическа дестинация.

В Кълъраш, Румъния, се проведе работна среща. Предстоят още две такива, от които едната ще бъде в областна администрация в Добрич.

Програмата „ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027” предвижда и подкрепа за предефинирани проекти със стратегически характер за целия регион, които изпълняват национални стратегии и планове за действие в избрани сектори. Един от приоритетите е „Интегриран регион“ подкрепя интегриран подход за икономическото развитие на региона, базирайки се и на маршрута EuroVelo 6. Ще бъде предвидена и пряка подкрепа за местните малки и средни предприятия.