Новини Събития

Орлова чука отваря за туристи

   
Орлова чука отваря за туристи

Туристическата инфраструктура в района на пещерата „Орлова чука“ е в добро състояние е показала проверката на експертите от екоинспекцията в Русе.

Контролът е ежегоден преди началото на разрешения период за посещения. Не са установени замърсявания с отпадъци. При проверката обектът е бил заключен, без следи от влизане или изменения на пещерните образувания вследствие на човешка дейност. 

Туристическите посещения в благоустроената част на пещерата са разрешени от началото на април до 1 ноември. Те могат да се извършват през деня, само в присъствието на  пещерен водач (екскурзовод). 

Важно условие при посещенията е да не се безпокоят прилепите, като не бива да се предизвиква шум, надвишаващ 45 децибела. 

Пещера „Орлова чука” се намира в близост до русенското село Пепелина.