Новини Събития

С проект може да се кандидатства по Интеррег NEXT Черноморски басейн

   
С проект може да се кандидатства по Интеррег NEXT Черноморски басейн

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“.

Специфичните цели на поканата са:

  • Повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на нови технологии;
  • Насърчаване на мерките за адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването.

Допустими бенефициенти са национални, регионални или местни публични власти, висши учебни заведения и изследователски центрове, училища/центрове за образование и обучение, агенции за развитие, НПО и граждански сдружения, организации за подкрепа на бизнеса, включително и такива в областта на туризма. България участва в програмата със Североизточен и Югоизточен район за планиране (областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора).

Разполагаемият бюджет по поканата е 35,4 милиона евро.

Ще бъдат подкрепяни два типа проекти:

  • Стандартни проекти – насочени към по-сложни предизвикателства. Бюджет: 500 001 – 1 500 000 евро; минимум 4 – максимум 6 партньора от поне 3 държави. Продължителност: до 30 месеца.
  • Малки проекти – насочени към тестване на конкретни иновативни решения чрез пилотни действия в малък мащаб, иницииране и укрепване на мрежи и обмен на най-добри практики. Бюджет: 200 000 – 500 000 евро. Минимум 3 – максимум 4 партньора от поне 3 държави. Продължителност: до 18 месеца.

Крайният срок за електронно подаване на проектни предложения е 4 юли 2023 г. 12:00 часа (Централноевропейско лятно време – CEST – Paris time).

За разясняване на процеса на кандидатстване са предвидени серия от информационни събития, като първите са:

Webinar "Application pack for regular projects", на 6 април 2023 г.
Webinar "Application pack for small scale projects", на 11 април 2023 г.

Подробна информация може да получите ТУК.