Анализи Новини

Конфликтът между варненския кмет Иван Портних и Златни пясъци АД продължава да се разраства

   
Конфликтът между варненския кмет Иван Портних и Златни пясъци АД продължава да се разраства

Конфликтът между варненския кмет Иван Портних и туристическата компания "Златни пясъци" АД продължава да се разраства, без изгледи да приключи преди началото на тазгодишния летен сезон. Знак за това е поредна позиция на компанията, изпратена до медиите, след като на 26 април т. г. Портних поиска от министрите на туризма и регионалното развитие и благоустройството да премахнат преместваемите обекти за търговия от територията на курорта "Златни пясъци".

"Кметът на общината очевидно не иска да приеме, че има законов ред за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските национални курорти, който е установен в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), а не в наредбата на Общинския съвет, пише в разпространеното днес становище. Курортен комплекс "Златни пясъци" е национален курорт. Законовите разпоредби не изискват схемите за разполагане на преместваемите обекти в него, включително и на територията на морския плаж, да се изготвят и внасят за съгласуване в Министерството на туризма от Общината. Наредбата на Общински съвет Варна за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти е неприложима в този случай.

Съдържащите се в нея изисквания относно кк "Златни пясъци" и кк "Св.св. Константин и Елена" не съответстват на закона и разпоредбите на ЗУЧК", гласи още текстът на позицията.

Според председателят на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД Кирил Кирилов схемите за разполагане на преместваемите обекти се изготвят и представят в Министерството на туризма от лицата, които искат да получат право за поставянето на обектите.

"В този смисъл са мотивите на постановените от съда на две инстанции съдебни решения и съдържащите се в тях задължителни указания към компетентния орган от администрацията на Община Варна за издаване на исканите от нас разрешения", се твърди в позицията на Кирилов. Несъстоятелен е и доводът, че министърът на туризма не е взел становище, а е трябвало да отмени като незаконосъобразни нашите схеми за преместваеми обекти. С този свой аргумент кметът отново се разминава със закона.

Според текста съгласуването на схемите за издаване на разрешение е административен акт по смисъла на закона, издаден от компетентния орган. Неговото отменяне или изменение може да стане само на основание разпоредбите на закона, а не на основание публично оповестеното желание на варненския кмет.

"Обичайно за позицията на кмета в така сложилите се спорни според него отношения, в подкрепа на разбирането за прилагане на закона отново са изтъкнати аргументи от областта на естетиката на градската среда, пише Кирилов. Така изложените аргументи в настоящия казус нямат нищо общо с правото."

Той обръща внимание и на "постоянно изтъкваното" обстоятелство за изтеклите преди две години разрешенията за поставяне на преместваемите обекти в курорта "Златни пясъци". "Повече от две години преписките по нашите искания за издаване на нови разрешения се намират в администрацията на общината", припомня той.

В заключение Кирилов пише в становището си, че доводите на варненския кмет Иван Портних са далеч от смисъла на закона, поради което не допуска, че те се основават на разбирането за тълкуване и прилагане на действащото право от юристите на общинската администрация. Очевидно кметът се води от други съображения, които са извън отношенията между "Златни пясъци" АД и Община Варна, основани единствено на закона.Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати