Новини Събития

Министър Димитров обсъди проблема с кадрите с АИКБ

   
Министър Димитров обсъди проблема с кадрите с АИКБ

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), които отправиха към него покана да отговори на въпроси, свързани с актуални теми в туризма и кадровата политика в сектора.

От Асоциацията поставиха редица въпроси за улесняването на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни, както и за осигуряването на човешки ресурси с подходяща квалификация в Република България.

Това стана по време на проведения днес Национален съвет на Асоциацията.

В сектора работят около 200 хил. души, а непряко – поне два пъти повече, обобщи в началото на срещата служебният министър на туризма пред представителите на индустриалния капитал в България. По думите на министър Димитров всеки втори, с когото се разминаваме на улицата, вероятно работи нещо, свързано с туризма – в сферата на туризма или в съпътстващи отрасли, обвързани с него.

“Ние нямаме проблем с туристите, а с кадрите в туризма”, изрази мнение министър Димитров. “Тази година имаме рекорден ръст за зимния сезон, който е 23% – много над всички най-успешни години досега. Но има много, което да се направи за подобряване на кадровата политика, тъй като там има тревожни тенденции и липса на кадри. Спада приемът в университетите, COVID-19 преобърна представите и желанието за работа в туризма”, алармира министър Димитров.

Той запозна представителите на Асоциацията с основните проблеми и предизвикателства, както и с работата и политиките на Министерството на туризма за преодоляването им. Работещите в туризма идват от четири основни групи – от професионалните гимназии, пенсионери, които уплътняват времето си със сезонна работа, специалистите в сферата и чрез внос на кадри от чужбина. Пред работодателите министърът коментира и факта, че по линия на гимназиите по туризъм има друг сериозен проблем – къса се връзката с бизнеса, загърбено е и дуалното обучение.

В оживена дискусия с представителите на бизнеса бяха коментирани актуалните практики за привличане на работници в туризма, миграционните процеси и европейските директиви, които влияят на динамиката при движението на работната ръка, визовите режими и законодателството, свързани с вноса на външни работници и др. Работодателите от АИКБ отново отправиха апел към министъра, институциите и Съвета по трудова миграция за облекчаване на визовите режими.

Министър Димитров заяви готовността на служебния кабинет да направи всичко възможно в рамките на своите компетенции като законодателство и документация и информира бизнеса, че Министерството е подготвило няколко законопроекта в сферата на туризма.