Новини Събития

Специален сайт представя възможностите за туризъм в община Пазарджик

   
Специален сайт представя възможностите за туризъм в община Пазарджик

Възможностите за туризъм в община Пазарджик са събрани в специален информационен сайт, разработен от Фондация „Аква Минерва“. Това съобщи за БТА Адриана Петрова, председател на Управителния съвет на неправителствената организация.
Проектът на фондацията „Нови възможности за туризма на Община Пазарджик“ е осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.
Туристическият сайт www.tatar.bg събира и предоставя информация за всички населени места в община Пазарджик с възможности за туризъм- селски, речен, ловно-рибарски, фестивален и културен. 
Ариана Петрова посочи още, че според статистиката туристическите пътувания към села и селски райони заемат вече второ място след ваканциите на море. Тя добави, че през годините  редица проекти дават възможност да се стимулира развитието на селския туризъм, включително и чрез оперативните програми, финансирани от Европейския съюз. 
Развитието на технологиите и социалните мрежи дават възможност за популяризирането на селския туризъм и улесняват срещата между предлагащи и търсещи.
Сайтът има за цел да предоставя информация, която да насочи потенциалните туристи към нови маршрути.
Събраната и представена информация е богато илюстрирана и ще продължи да се доразвива, каза Петрова.