Новини Събития

Вицепремиер и министър с мерки срещу кризата на кадри в туризма

   
Вицепремиер и министър с мерки срещу кризата на кадри в туризма

Министърът на туризма Илин Димитров и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров проведоха среща, на която обсъдиха мерки за преодоляване на недостига на кадри в туристическия сектор преди началото на активния летен сезон. Двамата дадоха висока оценка на координацията и сътрудничеството между двете министерства и набелязаха мерки за развитието му в бъдеще.
В разговора участваха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и изпълнителните директори на Агенцията по заетостта Полина Маринова и на Главната инспекция по труда Екатерина Асенова.
Вече са предприети действия за увеличаване на екипите на Агенцията по заетостта и дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи, ангажирани с обработката на заявления на работодателите за достъп до пазара на труда в България на работници извън ЕС, което ще доведе до по-бързото издаване на съответните разрешения. Предвидени са и организационни мерки за подобряване на координацията и оптимизиране на процедурата за обмен на документи между отговорните институции, което ще облекчи и ускори наемането на кадри за сезонна заетост в туристическия сектор.
Министър Илин Димитров изрази задоволство от предприетите нормативни промени, които дават възможност собственици на хотели след края на зимния сезон да преместят служителите си в свой обект в летен курорт по облекчен ред. “Тази мярка значително ще облекчи бизнеса, защото по този начин работодателите ще могат да разчитат на добре обучени и висококвалифицирани кадри. Достигнали сме етап на развитие, в който трябва да говорим не само за брой туристи, но и за качество на продукта, който предлагаме и тук кадрите са от изключително голямо значение”, подчерта министър Илин Димитров, цитиран от пресцентърът на министерството на туризма. Той добави, че се работи активно по разширяване на сътрудничеството между Министерството на туризма и професионалните гимназии по туризъм за организиране на училищни състезания във всички 28 областни градове с цел да се даде поле за изява на младите кадри в сектора и да се насърчат контактите им с работодателите.
Министър Лазаров представи условията и облекченията за наемане на чужди работници, регламентирани в спогодбите за регулиране на трудовата миграция, каквито България е подписала с Грузия, Молдова и Армения. Той подчерта, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за идентифициране на други държави за сътрудничество в тази сфера. Обмисля се и облекчен ред за подаване на документи от работодателите при кандидастване за наемане на по-голям брой чужди работници.