Новини Хотели

Забрана за строителство в курортите влиза в сила от 15 май

   
Забрана за строителство в курортите влиза в сила от 15 май

От 15 май до 1 октомври 2023 г. се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите „Златни пясъци“, "Св. св. Константин и Елена“, курортен комплекс „Чайка“, курортна зона „Прибой“, курортна зона - местност „Манастирски рид“, съобщиха от Община Варна. 

Спира се достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали в комплексите. Изключение се допуска за неотложно аварийно-ремонтни дейности и геозащитни мерки и дейности, съгласно чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

В срок до 14-и май възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на посочените територии се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажните работи, тротоари и пътни настилки около строежите. Засегнатите от строителството зелени площи трябва да бъдат почистени от строителни отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративна растителност. За нарушаване на заповедта и на основание на чл. 23 във връзка с чл. 15 от ЗУКЧ, физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 10 000 лева до 50 000 лева.