Новини Събития

Започна 68-та работна сесия на Регионална комисия Европа към СОТ

   
Започна 68-та работна сесия на Регионална комисия Европа към СОТ

Служебният министър д-р Илин Димитров и генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили дадохаофициалното начало на 68-та сесия на Регионалнакомисия „Европа“ на СОТ. Тя се провежда в София, а в работното заседание участват редица министри, заместник-министри и ръководители, оглавяващисектор туризъм в своите държави, заедно с останалитепредставители от делегациите на 40 страни.  

До 2 юни България е домакин на ключовотомеждународно събитие в туризма, по време на което България ще бъде във фокуса на дискусиите на най-високо ниво, ориентирани към бъдещето на европейския туризъм.

„Предстои ни една интензивна програма, в която ще обсъждаме политиките, мерките и решенията за развитието на туризма, който е един от най-важнитеотрасли на нашия континент. Безспорно това е сферата, в която Европа има водеща роля“, отбелязаминистър Димитров при откриването и декларираамбицията на страната ни да продължи да играе ключова роля и да дава съществен принос във формирането на главните послания и политики в туризма в европейски мащаб. От своя странагенералният секретар Пололикашвили подчерта в срещите си до момента, че Европа е континентът с най-голямо значение и тежест в световния туризъм.

Той поздрави министерството на туризма за отличнатаработа по организацията на форума. Присъствието и подкрепата от страна на институциите в Българияпоказва, че туризмът е много важен за страната, има много проекти, по които се работи и съм убеден, че това посещение и присъствие на комисията тук ще бъде голяма крачка напред за България, както и възможност да се подкрепи туризмът тук, заяви ЗурабПололикашвили.

Последните години донесоха много предизвикателстваи въпроси за решаване в туризма, а устойчивостта на отрасъла пострада изключително много от пандемията, от военния конфликт в Украйна, както и от последвалите икономически ефекти – нарушенивериги на снабдяване, инфлационните процеси и отливът на работна сила в сектора. Въпреки това, министър Димитров заяви оптимизъм и изтъкна факта, че според различните критерии, в последнитекласации на СОТ България е проявила завидни и донякъде неочаквани на фона на световната кризарезултати, влизайки в топ 10 на най-добревъзстановяващите се след пандемията в световенмащаб държави.

Д-р Илин Димитров постави акцент върху работата по укрепването на работната сила и кадровия потенциал, които ще доведат до повишаването на качеството на туристическата услуга и поставянето на правилнитепослания по време на дискусиите и срещата с европейските партньори. Ето и част от тях: да се грижим за жизнеността и съпротивителните сили на туризма срещу огромните европейски и глобалнипредизвикателства; да работим активно за модернотолице на туризма в европейски мащаб; да практикувамеприродосъобразен туризъм и да се грижим за устойчивото развитие на отрасъла; да направимтуризма ползотворно поле за интегриранитеиндустрии, инициативи и проекти, с грижа за европейската икономика. Друг стремеж е туризмът да бъде средство за успешно прилагане на политиките за опазване на културните, природните и икономическитересурси.

В рамките на Световната организация по туризъм и в процеса на подготовка на събитието България беопределена като отговорен и предвидим партньор, който работи активно за изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН с хоризонт до 2030 г.

Генералният секретар Пололикашвили отбеляза, че страната ни има неоползотворен потенциал, койтоможе да бъде развит чрез още по-активно взаимодействие със СОТ и с европейските партньори.

Домакинството на страната ни на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа“ е сериозномеждународно признание за нас, като това ще дадевъзможност на българския туристически продукт да бъде представен пред изключително широка и професионално ориентирана аудитория – министри, държавници, представители на бизнеса, на академичните среди и други.

В същото време Алесандра Прианте, директор на департамент „Европа“ на СОТ, определи срещата в София като форум на СОТ с историческо значениезаради рекордния брой участници и важните решения, които се гласуват. 

До момента в столицата бяха проведени общо два конгреса под егидата на СОТ,  през 2016 г. и 2018 г., посветени на световното културно наследство и древните маршрути.